Parafia Stawiski

Avatar główny

Przebudowa ulic na terenie miasta Stawiski

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013

FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego – Instytucja Zarządzająca RPOWP

W 2010 roku wykonano projekt „Przebudowa ulic na terenie miasta Stawiski” zgodnie z zawartą umową Nr WDA-RPPD.02.01.02-20-079/08-00 o dofinansowanie Projektu „Przebudowa ulic na terenie miasta Stawiski” nr WND-RPP.02.01.02-20-079/08 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013. Projekt obejmował wykonanie dróg o nawierzchni bitumicznej o długości 1,3km, kanalizacji deszczowej o długości 1,10km, oraz zieleńce i chodniki.

Wartość projektu 1 779 904,73 PLN.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013. OŚ Priorytetowa II Rozwój Infrastruktury Transportowej Działanie 2.1 Rozwój transportu drogowego. Poddziałanie Lokalna infrastruktura drogowa – 744 987,97 PLN.

Realizacja: 2009-2010

Burmistrz Stawisk

Marek Waszkiewicz

2010-08-30 14:05 Opublikował: Przemysław Wesołowski

Copyright © 2009-2019 Urząd Miejski w Stawiskach
Wykonanie Speed

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych zgodnie z zapisami zawartymi w „KLAUZULI INFORMACYJNEJ O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH”. Serwis korzysta również z plików cookies. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.