Parafia Stawiski

Avatar główny

„Opieka domowa na terenach wiejskich”

Burmistrz Stawisk informuje, iż w dniu 14 października 2022 r. podpisała umowę na realizację grantu pt. "Opieka domowa na terenie Gminy Stawiski", w ramach projektu pt.: "Skalowanie innowacji społecznej Opieka domowa na terenach wiejskich", współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Kwota dofinansowania: 100.000,00 zł na realizację grantu. 

Termin realizacji: od 15 października 2022 r.  do 15 sierpnia 2023 r.

Kwalifikacje odbiorców innowacji odbywają się na podstawie złożonych wniosków wraz z wymaganymi dokumentami (załącznik A, B, oświadczenie RODO) oraz zebranymi dodatkowymi informacjami.

Warunki uczestnictwa w grancie:

 • wnioskodawca złożył w terminie prawidłowo wypełniony wniosek;
 • mieszka na terenie gminy Stawiski;
 • ma ukończone 18 lat;
 • nie jest prowadzone wobec chorego/ej leczenie przyczynowe;
 • punkty premiujące przyznawane będą, jeśli osoba:
 1. choruje na więcej niż jedną chorobę (potwierdza zaświadczenie od lekarza POZ /orzeczenie) – 2 pkt
 2. zamieszkuje sam/a - pkt 2
 3. korzysta z pomocy społecznej - pkt 2.

Do opieki w ramach grantu zostaną zakwalifikowane osoby, które spełniają warunki uczestnictwa i uzyskają największą liczbę punktów.

Odbiorcami grantu są również członkowie rodzin/opiekunowie pacjentów.

Wnioski wraz z dokumentami należy składać do Centrum Usług Społecznych w Stawiskach, ul. Polowa 26, 18-520 Stawiski.

Tel. do kontaktu w sprawie realizacji grantu: 86 273 81 70

Załączniki

 1. Wniosek do udziału w Grancie A
 2. Deklaracja udziału w Grancie B
 3. Oświadczenie RODO
2022-10-17 15:04 Opublikował: Jarosław Laskowski

Copyright © 2009-2024 Urząd Miejski w Stawiskach
Wykonanie Speed

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych zgodnie z zapisami zawartymi w „KLAUZULI INFORMACYJNEJ O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH”. Serwis korzysta również z plików cookies. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.