Parafia Stawiski

Avatar główny

Projekt „Dostępny samorząd - granty”

Gmina Stawiski jest Realizatorem projektu grantowego nr: DSG/1057, Nazwa przedsięwzięcia grantowego: „Zwiększenie dostępności Urzędu Miejskiego w Stawiskach dla osób z niepełnosprawnościami”.

Projekt realizowany na podstawie Umowy z dnia 15 listopada 2022 roku nr DSG/1057 o powierzenie grantu w ramach projektu „Dostępny samorząd - granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Cele projektu:

Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie dostępności urzędu dla osób z niepełnosprawnościami, w szczególności niepełnosprawnościami ruchowymi, jak również osób niedowidzących i słabowidzących.

Planowane efekty:

W ramach przedsięwzięcia zostaną zrealizowane działania mające na celu zapewnienie większej dostępności budynku Urzędu Miejskiego w Stawiskach dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi oraz osób niewidomych lub słabowidzących:

  • Dostosowanie schodów wejściowych do Urzędu Miejskiego w Stawiskach wraz z wykonaniem podjazdu dla osób niepełnosprawnych.
  • Zaprojektowanie, wykonanie i montaż zestawu planów i oznaczeń tyflograficznych oraz oznaczeń poziomych dla osób niewidzących i słabowidzących.

Okres realizacji projektu: 01.07.2022 – 30.06.2023

Wartość projektu: Łączna wysokość wydatków Projektu wynosi 317 488,91 zł, z tego grant w kwocie: 250 000,00 zł, w tym wkład Funduszy Europejskich 210 700,00 zł (84,28%)

Trwałość projektu realizowana będzie przez okres 5 lat, licząc od daty płatności końcowej przekazanej Grantodawcy w ramach Projektu „Dostępny samorząd - granty”

pfron.jpg

2023-04-28 10:35 Opublikował: Jarosław Laskowski

Copyright © 2009-2024 Urząd Miejski w Stawiskach
Wykonanie Speed

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych zgodnie z zapisami zawartymi w „KLAUZULI INFORMACYJNEJ O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH”. Serwis korzysta również z plików cookies. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.