Parafia Stawiski

Avatar główny

Projekt door-to-door w gminie Stawiski

Gmina Stawiski jest Realizatorem projektu grantowego nr: 00193/DTD/I/2020, Tytuł projektu: Usługa indywidualnego transportu door-to-door w Gminie Stawiski z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) na lata 2014-2020 Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

Cele projektu:

Celem projektu jest zapewnienie mieszkańcom Gminy Stawiski z niepełnosprawnością lub ograniczoną mobilnością wsparcia związanego z możliwością rozwijania aktywności w życiu społecznym, zawodowym i publicznym poprzez niwelowanie barier związanych z mobilnością tych osób.

Planowane efekty:

  • przede wszystkim zniwelowanie barier związanych z mobilnością na terenie gminy Stawiski, ułatwienie korzystania z infrastruktury społecznej, zdrowotnej i zwiększenie aktywności zawodowej uczestników.
  • Liczba gmin na terenie których wnioskodawca uruchomi usługę indywidualnego transportu door-to-door dla osób z ograniczoną mobilnością-1
  • Liczba użytkowników/użytkowniczek usług door-to-door wynikająca z przeprowadzonej przez wnioskodawcę diagnozy -124
  • Liczba użytkowników/ użytkowniczek usług door-to-door planowana do objęcia wsparciem w projekcie grantowym(miesięczna/roczna), w tym liczba osób potrzebujących pomocy/asysty Miesięczna: 15 Roczna: 80 ogółem: 80
  • Łączna liczba użytkowników/użytkowniczek usług door-to-door planowana do objęcia wsparciem w projekcie grantowym .Łączną liczbę użytkowników/użytkowniczek usług door-to-door wynikająca z przeprowadzonej prze z wnioskodawcę diagnozy 65 %

Okres realizacji projektu: 01.01.2021 - 31.12.2022

Wartość projektu: Łączna wysokość wydatków Projektu wynosi 489 782,70 zł, z tego wkład Funduszy Europejskich 412 788,86 zł (84,28%)

Trwałość projektu realizowana będzie w okresie od 1.01.2023 r. do 30.09.2025 r. (33 miesiące)

pfron.jpg

2023-04-28 10:19 Opublikował: Jarosław Laskowski

Copyright © 2009-2024 Urząd Miejski w Stawiskach
Wykonanie Speed

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych zgodnie z zapisami zawartymi w „KLAUZULI INFORMACYJNEJ O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH”. Serwis korzysta również z plików cookies. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.