Parafia Stawiski

Avatar główny

1 kwietnia 2021 r. w całej Polsce rozpocznie się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

1 kwietnia 2021 r. w całej Polsce rozpocznie się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021.
 
Spisy powszechne są badaniami pełnymi – obejmują całą populację ludności. Oznacza to, że dane uzyskiwane w wyniku spisu powszechnego pochodzą od wszystkich obywateli. Co istotne, w przypadku wielu cech demograficzno-społecznych, jak np. wyznanie, narodowość czy stopień niepełnosprawności, spisy powszechne są dla państwa jedynym źródłem danych.
 
Spis ludności i mieszkań jest badaniem obowiązkowym, realizowanym co 10 lat w oparciu o przepisy ustawy, a także zgodnie z zaleceniami i standardami organizacji międzynarodowych. Jest to jednocześnie największe przedsięwzięcie statystyczne podejmowane nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie.

Uzyskane podczas spisu powszechnego dane umożliwią analizę i ocenę zróżnicowania przemian demograficznych i społecznych w kraju w dowolnych przekrojach terytorialnych.

Spisem objęte są: wszystkie osoby zamieszkujące w kraju stale lub czasowo w nim przebywające, zarówno Polacy jak i cudzoziemcy, a także osoby przebywające czasowo za granicą, jeśli posiadają w Polsce adres stałego zameldowania.

Metody zbierania danych

Podstawową formą udziału w badaniu jest samospis przez Internet, czyli udzielanie odpowiedzi na pytania poprzez aplikację internetową dostępną pod adresem: https://spis.gov.pl.  W przypadku jeżeli (np. ze względu na zaawansowany wiek, stan zdrowia czy niepełnosprawność) realizacja samospisu będzie niemożliwa, spis przeprowadzą rachmistrze którzy skontaktują się telefonicznie lub bezpośrednio z mieszkańcem. Zgodnie z ustawą o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań 2021 nie można odmówić rachmistrzowi przekazania danych.

Metoda obowiązkowa:

samospis Internetowy – to najprostsza i najszybsza metoda. Zachęcamy do skorzystania z niej za pośrednictwem interaktywnej aplikacji dostępnej od 1 kwietnia br. na stronie internetowej spis.gov.pl. Każdy będzie mógł wypełnić formularz na ekranie smartfona, komputera, czy tabletu. Zajmie to około 15 minut. Te formularze są proste w obsłudze. Pytania zostały skonstruowane w przystępny sposób. Jeśli ktoś będzie miał problem z wypełnieniem formularza, będzie mógł zasięgnąć rady na infolinii spisowej – 22 279 99 99.

W sytuacji braku dostępu do Internetu obowiązku spisowego można dokonać, dzwoniąc na infolinię: 22 279 99 99 od poniedziałku do piątku w godz. od 8 do 18 i wybierając opcję „Spisz się przez telefon”. 

Ponadto spisu można dokonać również w siedzibie Urzędu Miejskiego w Stawiskach, ul. Plac Wolności 13/15. Dostępne będzie stanowisko komputerowe do przekazania danych w ramach samospisu internetowego.

Osoby zainteresowane skorzystaniem z możliwości dokonania samospisu internetowego w Urzędzie Miejskim w Stawiskach, ul. Plac Wolności 13/15 powinny telefonicznie umówić się na wizytę pod numerem telefonu: (86) 278-55-11 (w godzinach pracy Urzędu).

Metody uzupełniające:

wywiad telefoniczny – przeprowadzany przez rachmistrza spisowego

wywiad bezpośredni – przeprowadzany przez rachmistrza spisowego i rejestrowany na elektronicznym urządzeniu przenośnym.

Zakres zbieranych danych:

  • charakterystyka demograficzna osób,
  • aktywność ekonomiczna osób,
  • poziom wykształcenia,
  • niepełnosprawność,
  • migracje wewnętrzne i zagraniczne,
  • charakterystyka etniczno-kulturowa,
  • stan i charakterystyka zasobów mieszkaniowych (mieszkania i budynki).

Szczegółowy zakres informacji zbieranych w NSP 2021 dostępny jest w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz.U. poz. 1775 z późn. zm.) oraz na stronie spis.gov.pl.

Udział w spisie jest obowiązkowy, a kto  wbrew  obowiązkowi  odmawia  wykonania  obowiązku statystycznego albo udzielenia informacji w spisie powszechnym, podlega grzywnie (Art. 57 Ustawy o statystyce publicznej).

Wszystkie dane osobowe przetwarzane w ramach prac spisowych są poufne i podlegają szczególnej ochronie, na zasadach określonych w ustawie o statystyce publicznej oraz w ustawie o ochronie danych osobowych. Dane osobowe od momentu ich zebrania stają się danymi statystycznymi i objęte są tajemnicą statystyczną, a osoby wykonujące prace spisowe są zobowiązane do jej przestrzegania. Przed przystąpieniem do pracy rachmistrzowie są pouczani o istocie tajemnicy statystycznej i sankcjach za jej niedotrzymanie. Dane pozyskane podczas spisów mogą być wykorzystywane wyłącznie do opracowań, zestawień i analiz statystycznych oraz do aktualizacji operatów do badań statystycznych prowadzonych przez służby statystyki publicznej.

Weryfikacja tożsamości rachmistrza spisowego

Rachmistrz spisowy, przy wykonywaniu czynności w ramach bezpośredniego wywiadu posługiwać się będzie umieszczonym na widocznym miejscu identyfikatorem, zawierającym m.in.: imię i nazwisko oraz zdjęcie rachmistrza spisowego oraz numer identyfikatora. Jego tożsamość można będzie zweryfikować przez kontakt telefoniczny z infolinią spisową GUS: 22 279 99 99, a także w aplikacji „Sprawdź rachmistrza” na stronie spis.gov.pl, stronie internetowej urzędu statystycznego oraz w Gminnym Biurze Spisowym w Stawiskach pod numerem tel. (86) 278-55-11.

Wszystkie informacje dotyczące NSP 2021 dostępne są pod adresem: https://spis.gov.pl

2021-03-31 17:21 Opublikował: Jarosław Laskowski

Copyright © 2009-2023 Urząd Miejski w Stawiskach
Wykonanie Speed

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych zgodnie z zapisami zawartymi w „KLAUZULI INFORMACYJNEJ O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH”. Serwis korzysta również z plików cookies. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.