Parafia Stawiski

Avatar główny

Zabytki

 

Spis obiektów zabytkowych ujętych w gminnej ewidencji zabytków.

L.p.

Miejscowość

Obiekt

Datowanie

nr ewidencyjny

nr rejestru zabytków

1.

Chmielewo 3

dom drewniany

koniec XIX w.

---

---

2.

Dzierzbia

rządcówka w zespole dworsko-folwarcznym

XIX/XX w.

---

---

3.

Dzierzbia

ośmiorak w zespole dworsko-folwarcznym

koniec XIX w.

---

---

4.

Dzierzbia

stajnia w zespole dworsko-folwarcznym

początek XX w.

---

---

5.

Dzierzbia

aleja kasztanowo-wiązowa w zespole dworsko-folwarcznym

XIX w.

---

A-181

z 27.07.1981 r.

6.

Dzierzbia

pozostałości parku w zespole dworsko-folwarcznym

koniec XIX w.

---

---

7.

Dzierzbia

młyn wodny, drewniany

koniec XIX w.

---

---

8.

Karwowo

cmentarz wojenny z czasów I wojny światowej

1915 r.

146

---

9.

Karwowo Konotopa

cmentarz wojenny z czasów I wojny światowej

1915 r.

147

A-272
z 10.03.1987 r.

10.

Poryte

kościół parafialny p.w. Najświętszej Marii Panny i św. Wojciecha

1834-1840 r.

762

A-53

z 28.04.1980 r.

11.

Poryte

dzwonnica murowana w zespole kościoła parafialnego p.w. Najświętszej Marii Panny i św. Wojciecha

1850 r.

764

A-53
z 28.04.1980 r.

12.

Poryte

plebania murowana w zespole kościoła parafialnego p.w. Najświętszej Marii Panny i św. Wojciecha

4. ćwierć XIX w.

763

---

13.

Poryte

pomnik kamienny

1915 – 1918 r.

---

---

14.

Poryte

pomnik kamienny

1915 – 1918 r.

---

---

15.

Poryte, ul. Strażacka 1

dom drewniany

lata 20-te XX w.

---

---

16.

Poryte, ul. Szkolna 9

dom drewniany

lata 20-te XX w.

---

---

17.

Poryte, ul. Szkolna 18

dom drewniany

lata 20-te XX w.

---

---

18.

Poryte, ul. Szkolna b.n.

dom z drewna opałowego i gliny

początek XX w.

---

---

19.

Poryte

cmentarz parafialny, dawny, obecnie zwany epidemicznym

XVIII w.

74

A-378

z 29.03.1988 r.

20.

Poryte

cmentarz parafialny, rzymskokatolicki

1844r., powiększony

1867r. i 1900 r.

35

A-369

z 20.04.1988 r.

21.

Romany

kościół parafialny p.w. Nawiedzenia NMP

1859 r.

 

A-91
z 23.04.1981 r.

22.

Romany

dzwonnica w zespole kościoła parafialnego

1859 r.

 

A-111
z 25.04.1981 r.

23.

Romany

stara plebania, murowana, w zespole kościoła parafialnego

1860 r.

 

A-120
z 27.04.1981 r.

24.

Romany

cmentarz przykościelny

XV w.

67

A-292
z 8.06.1987 r.

25.

Romany

cmentarz parafialny, rzymskokatolicki

1. połowa XIX w.

41

---

26.

Romany

kaplica cmentarna na cmentarzu parafialnym

1840 r.

---

A-292
z 8.06.1987 r.

27.

Romany

kapliczka wotywna „Kalwaria”, kamienna

XVII w.

---

---

28.

Romany

kapliczka przydrożna, murowana

1841 r.

---

---

29.

Romany

dwór murowany w zespole dworsko-folwarcznym

1843 r.

957

A-136
z 7.05.1981 r.

30.

Romany

wozownia w zespole dworsko-folwarcznym

koniec XIX w.

957

A-135

z 7.05.1981 r.

31.

Romany

stodoła w zespole dworsko-folwarcznym

koniec XIX w.

---

---

32.

Romany

park w zespole dworsko-folwarcznym

połowa XIX w.

815/Ł

A-135

z 7.05.1981 r.

33.

Romany 62

dom murowany

lata 20-te XX w.

---

---

34.

Sokolicha

pozostałości młyna murowano-drewnianego

początek XX w.

---

---

35.

Stawiski Smolniki

cmentarz rzymskokatolicki

koniec XIX w.

46

A-329

z 14.09.1987 r.

36.

Stawiski

kościół p.w. św. Antoniego Padewskiego, obecnie parafialny w zespole klasztornym Franciszkanów

1788-1791 r.

1102

A-16

z 06.03.1958 r.

37.

Stawiski

klasztor w zespole klasztornym Franciszkanów (obecnie plebania)

1788-1791 r.

1103

A-17

z 30.04.1958 r.

38.

Stawiski

cmentarz przyklasztorny w zespole klasztornym Franciszkanów

XVII w.

69

--

39.

Stawiski

pozostałość zespołu dworskiego

2. połowa XIX w.

1191

---

40.

Stawiski, ul. Łomżyńska 21

budynek główny w zespole poczty

2. ćwierć XX w.

990

A-290

z 18.06.1987 r.

41.

Stawiski, ul. Łomżyńska 21

oficyna południowa w zespole poczty (dawna wozownia)

2. ćwierć XX w.

989a

A-290

z 18.06.1987 r.

42.

Stawiski, ul. Łomżyńska 21

oficyna północna w zespole poczty (dawna stajnia)

2. ćwierć XX w.

989

A-290

z 18.06.1987 r.

43.

Stawiski, ul. Łomżyńska 36

dróżniczówka

początek XX w.

934

---

44.

Stawiski, ul. Cedrowska

wiatrak typu holenderskiego

początek XX w.

---

---

45.

Stawiski, ul. Długa 1

dom murowany

1931 – 1933 r.

---

---

46.

Stawiski, ul. Długa 7

dom drewniany

początek XX w.

---

---

47.

Stawiski, ul. Długa 11

dom drewniany

początek XX w.

---

---

48.

Stawiski, ul. Długa 15

dom drewniany

początek XX w.

---

---

49.

Stawiski, ul. Długa 17

dom drewniany

początek XX w.

---

---

50.

Stawiski, ul. Długa 17

dom drewniany

lata 30-te XX w.

---

---

51.

Stawiski, ul. Furmiańska 14

dom drewniany

początek XX w.

---

---

52.

Stawiski, ul. Furmiańska 18

dom drewniany

początek XX w.

---

---

53.

Stawiski, ul. Furmiańska 20

dom drewniany

początek XX w.

---

---

54.

Stawiski, ul. Furmiańska 22

dom drewniany

początek XX w.

---

---

55.

Stawiski, ul. Furmiańska 26

dom drewniany

początek XX w.

---

---

56.

Stawiski, ul. Kościelna 2

dom drewniany

lata 30-te XX w.

---

---

57.

Stawiski, ul. Kościelna 5

dom drewniany

lata 20-te XX w.

---

---

58.

Stawiski, ul. Kościuszki 3

dom drewniany

lata 20-te XX w.

---

---

59.

Stawiski, ul. Kościuszki 3

dom drewniany

początek XX w.

---

---

60.

Stawiski, ul. Kościuszki 3

dom drewniany

pierwsze dziesięciolecie XX w.

---

---

61.

Stawiski, ul. Kościuszki 7

dom drewniany

lata 20-te XX w.

---

---

62.

Stawiski, ul. Krótka 6

dom drewniany

1913 r.

---

---

63.

Stawiski, ul. Krótka 8

dom drewniany

1913 r.

---

---

64.

Stawiski, ul. Krótka 12

dom drewniany

1920 r.

---

---

65.

Stawiski, ul. Łomżyńska 2

dom murowany

początek XX w.

---

---

66.

Stawiski, ul. Łomżyńska 2

dom murowany

lata 30-te XX w.

---

---

67.

Stawiski, ul. Łomżyńska 5

dom murowany

lata 20-te XX w.

---

---

68.

Stawiski, ul. Łomżyńska 10

dom murowany

początek XX w.

---

---

69.

Stawiski, ul. Łomżyńska 11

dom drewniany

pierwsze dziesięciolecie XX w.

---

---

70.

Stawiski, ul. Łomżyńska 12

dom murowany

lata 20-te XX w.

---

---

71.

Stawiski, ul. Niecała 2

dom drewniany

początek XX w.

---

---

72.

Stawiski, Plac Wolności 1

dom murowany

początek XX w.

---

---

73.

Stawiski, Plac Wolności 2

dom murowany

początek XX w.

---

---

74.

Stawiski, Plac Wolności 3

dom murowany

początek XX w.

---

---

75.

Stawiski, Plac Wolności 4

dom murowany

koniec XIX w.

---

---

76.

Stawiski, Plac Wolności 5

dom murowany

koniec XIX w.

---

---

77.

Stawiski, Plac Wolności 7

dom murowany

lata 20-te XX w.

---

---

78.

Stawiski, Plac Wolności 9

dom murowany

początek XX w.

---

---

79.

Stawiski, Plac Wolności 11

dom murowany

lata 20-te XX w.

---

---

80.

Stawiski, Plac Wolności 14

dom murowany

lata 20-te XX w.

---

---

81.

Stawiski, Plac Wolności 20

dom murowany

lata 20-te XX w.

---

---

82.

Stawiski, Plac Wolności 22

dom murowany

lata 20-te XX w.

---

---

83.

Stawiski, Plac Wolności 11

dom murowany

początek XX w.

---

---

84.

Stawiski, ul. Polowa 1

dom drewniany

lata 20-te XX w.

---

---

85.

Stawiski, ul. Polowa 10

dom drewniany

lata 20-te XX w.

---

---

86.

Stawiski, ul. Strażacka 10

dom drewniany

ok. 1920 r.

---

---

87.

Stawiski, ul. Zjazd 1

dom murowany

początek XX w.

---

---

88.

Stawiski, ul. Zjazd 2

dom murowany

początek XX w.

---

---

89.

Stawiski, ul. Zjazd 3

dom murowany

początek XX w.

---

---

90.

Stawiski, ul. Zjazd 4

dom murowany

początek XX w.

---

---

91.

Stawiski, ul. Zjazd 7

dom murowany

początek XX w.

---

---

92.

Stawiski, ul. Zjazd 3

dom drewniany

początek XX w.

---

---

93.

Stawiski

grodzisko

wczesne średniowiecze

---

C-33 z dn. 25.10.1968 r.

94.

Stawiski

cmentarz żydowski tzw. Na Mogiłkach

XIX w. ?

113

---

95.

Stawiski

cmentarz ludności żydowskiej z czasów II wojny światowej

1941 r.

187

---

 

2009-04-15 11:04 Opublikował: Jarosław Laskowski
Autor treści: Jarek Laskowski

Copyright © 2009-2024 Urząd Miejski w Stawiskach
Wykonanie Speed

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych zgodnie z zapisami zawartymi w „KLAUZULI INFORMACYJNEJ O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH”. Serwis korzysta również z plików cookies. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.