Parafia Stawiski

Avatar główny

Poszukiwani kandydaci do pełnienia funkcji rodziny zastępczej dla dzieci

POSZUKUJEMY KANDYDATÓW DO PEŁNIENIA
FUNKCJI RODZINY ZASTĘPCZEJ DLA DZIECI

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej dla dzieci pozbawionych opieki ze strony rodziców biologicznych.

Rodzina zastępcza jest formą czasowej opieki nad dzieckiem, sprawowana do momentu rozwiązania przez rodziców biologicznych sytuacji kryzysowej w jakiej się znaleźli i jaka stworzyła zagrożenie dla bezpieczeństwa ich dzieci.

Rodziny, które podejmują się opieki nad dzieckiem, otrzymują co miesiąc pełne wsparcie instytucji oraz pomoc pieniężną na jego utrzymanie.

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej może być powierzone małżonkom lub osobom niepozostającym w związku małżeńskim, jeżeli spełniają następujące warunki:

  • dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej
  • nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona;
  • wypełniają obowiązek alimentacyjny – w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego;
  • nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych;
  • są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone zaświadczeniem lekarskim o stanie zdrowia oraz opinią o posiadaniu predyspozycji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, wystawioną przez psychologa;
  • przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  • zapewnią odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe, umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb;
  • nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo.

Jeśli mieszkasz na terenie powiatu kolneńskiego i chcesz zostać rodziną zastępczą zgłoś się do nas!

Kontakt:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie
ul. Wojska Polskiego 69 D
18-500 Kolno
tel. 86 278 13 34
e-mail: pcpr@powiatkolno.pl
www.pcprkolno.pl

2023-04-19 11:13 Opublikował: Jarosław Laskowski

Copyright © 2009-2024 Urząd Miejski w Stawiskach
Wykonanie Speed

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych zgodnie z zapisami zawartymi w „KLAUZULI INFORMACYJNEJ O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH”. Serwis korzysta również z plików cookies. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.