Parafia Stawiski

Avatar główny

Od 3 stycznia weszła w życie nowa wersja programu „Czyste Powietrze"

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 3 stycznia 2023 r. weszła w życie nowa wersja programu „Czyste Powietrze"

Najważniejsze zmiany:

 1. Zwiększenie wartości progów dochodowych kwalifikujące do uzyskania dofinansowania w ramach wszystkich części Programu. 

w Części 1) Programu – do 135 000 zł;

w Części 2) Programu – do 1 894 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym, do 2 651 zł na osobę w gospodarstwie jednoosobowym;

w Części 3) Programu – do 1 090 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym, do 1 526 zł na osobę w gospodarstwie jednoosobowym.

 1. Podniesienie maksymalnych kwot dotacji dla poszczególnych poziomów finansowanych, a także maksymalnych kwot dotacji dla poszczególnych rodzajów przedsięwzięć.

Więcej szczegółów w załączonym pliku pdf oraz na stronach internetowych  Programu.

https://czystepowietrze.gov.pl/
http://www.wfosigw.bialystok.pl/czyste-powietrze

 1. Dodatkowe dofinansowanie dla Beneficjentów, którzy zdecydują się na przeprowadzenie kompleksowej termomodernizacji budynku.

  Przyznanie i wypłacenie wyższej kwoty dotacji do przedsięwzięcia z kompleksową termomodernizacją budynku/lokalu mieszkalnego, możliwe będzie po spełnieniu łącznie następujących warunków:

1. Został przeprowadzony audyt energetyczny budynku/lokalu mieszkalnego i został złożony wraz z wnioskiem o płatność Dokument podsumowujący audyt energetyczny, sporządzony na obowiązującym w ramach Programu wzorze;

2. Osiągnięto co najmniej jeden wskaźnik kompleksowej termomodernizacji:

 1. zmniejszenie zapotrzebowania na energię użytkową do 80 kWh/(m2*rok) lub
 2. zmniejszenie zapotrzebowania na energię użytkową o minimum 40%;
 3. Zrealizowany został w całości wariant z audytu energetycznego gwarantujący osiągnięcie co najmniej jednego ze wskaźników określonych w pkt 2), nie później, niż do dnia zakończenia realizacji przedsięwzięcia.
 1. Możliwość złożenia dwóch wniosków o dofinansowanie

  Umożliwiono złożenia drugiego wniosku o dofinansowanie dla Beneficjentów, którzy wcześniej otrzymali dofinansowanie na wymianę kotła.
 1. Wyłączono z kosztów kwalifikowanych podatek VAT .

  Dotacje będą naliczane od kwot netto.
 1. Wprowadzenie możliwości uzyskania dotacji na kocioł na biomasę drzewną o obniżonej emisyjności cząstek stałych ≤ 20 mg/m3 w przypadku gdy budynek jest podłączony do sieci dystrybucji gazu. Zmiany obejmują także eliminację od 1 lipca 2023 r., po zastosowaniu okresu przejściowego, możliwości dofinansowania w ramach Programu kotłów na biomasę drzewną, których emisyjność cząstek stałych przekracza 20 mg/m3

  Okres kwalifikowalności kosztów w nowej wersji programu pozostaje bez zmian, tj. faktury nie mogą być starsze niż 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie.

Jeżeli Wnioskodawca złożył wniosek o dofinansowanie przed dniem 3 stycznia 2023 r., ale nie zawarł umowy o dofinansowanie, może wycofać wniosek i złożyć go ponownie na nowych warunkach Programu, z zastrzeżeniem spełnienia wymogów dotyczących terminu rozpoczęcia i zakończenia przedsięwzięcia wskazanych w Programie. Jeżeli Wnioskodawca zawarł umowę o dofinansowanie (ale dotacja nie została jeszcze wypłacona) może wypowiedzieć umowę i złożyć nowy wniosek (jeżeli nie poniósł żadnych kosztów 6 miesięcy przez datą złożenia nowego wniosku). W celu wypowiedzenie umowy Beneficjent powinien wysłać do Funduszu pismo o treści „Wypowiadam umowę dotacji nr .................... zawartą w ramach programu „Czyste Powietrze".  Beneficjent otrzyma pisemne potwierdzenia wypowiedzenia umowy.

1.png

2.png

Załączniki

 1. ZMIANY W PROGRAMIE OD 03.01.2023 R.
2023-01-10 15:40 Opublikował: Jarosław Laskowski

Copyright © 2009-2024 Urząd Miejski w Stawiskach
Wykonanie Speed

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych zgodnie z zapisami zawartymi w „KLAUZULI INFORMACYJNEJ O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH”. Serwis korzysta również z plików cookies. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.