Parafia Stawiski

Avatar główny

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO

Stawiski, dnia 10 listopada 2020 r.

URZĄD MIEJSKI
W STAWISKACH
Plac Wolności 13/15
18-520 Stawiski

GN.6840.2.2020

INFORMACJA
O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO

Burmistrz Stawisk informuje, że na podstawie art. 58 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740) unieważnia pierwszy przetarg ustny nieograniczony przeprowadzony w  dniu 31 marca 2020 r. na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie Mieszołki, gmina Stawiski, dla której w Sądzie Rejonowym w Łomży prowadzona jest księga wieczysta LM1L/00028066/2, oznaczonej numerem ewidencyjnym 2 o powierzchni 0,3300 ha.

Przyczyną unieważnienia przetargu jest niezgodność pomiędzy danymi wskazanymi w wykazie nieruchomości przeznaczonych do zbycia oraz w ogłoszeniu o przetargu dotyczącymi przeznaczenia powyższej nieruchomości, a stanem faktycznym i prawnym.

Informację o unieważnieniu przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Stawiskach oraz opublikowanie na stronie internetowej Gminy Stawiski pod adresem: https://www.stawiski.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Stawiski pod adresem: https://www.bip.stawiski.pl.

BURMISTRZ STAWISK
Agnieszka Rutkowska

2020-11-11 08:46 Opublikował: Jarosław Laskowski

Copyright © 2009-2021 Urząd Miejski w Stawiskach
Wykonanie Speed

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych zgodnie z zapisami zawartymi w „KLAUZULI INFORMACYJNEJ O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH”. Serwis korzysta również z plików cookies. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.