Parafia Stawiski

Avatar główny

Nabór wniosków z Tarczy Antykryzysowej

Nabór wniosków z Tarczy Antykryzysowej

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kolnie ogłasza
nabór wniosków na:

  1. Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne dla mikroprzedsiębiorcy, małego i średniego przedsiębiorcy /art.15 zzb/
  2. Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej przedsiębiorcy będącemu osobą fizyczną, niezatrudniającą pracowników /art. 15zzc/
  3. Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników zatrudnionych przez organizacje pozarządowe oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne/ art. 15 zze/

Wymienione instrumenty będą współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego wyłącznie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (dotyczy wynagrodzeń pracowników w wieku 30 lat i więcej) oraz ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (dotyczy pracowników poniżej 30 roku życia). 
  
Wnioski będą przyjmowane od dnia 22 maja 2020 do 04 czerwca 2020 r.

Wniosek  wraz z wymaganymi dokumentami można złożyć elektronicznie na stronie praca.gov.pl  lub pobrać ze STRONY URZĘDU i wypełniony złożyć:

  • elektronicznie, przy wykorzystaniu kwalifikowalnego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego
  • pocztą tradycyjną na adres: Powiatowy Urząd Pracy w Kolnie, ul. Wojska Polskiego 46,  18- 500 Kolno
  • osobiście pozostawiając wniosek wraz z umową i złącznikami w skrzynce podawczej na parterze urzędu

Dodatkowych informacji udziela:
Centrum Aktywizacji Zawodowej tel. 86 278 95 18, 86 278 95 33, 86 278 95 30. 

Bardzo ważne !
I. Złożenie wniosku i umowy poprzez platformę praca.gov.pl  po opatrzeniu ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym, pozwoli na obsługę sprawy bez konieczności wizyty w powiatowym urzędzie pracy i znacznie przyśpieszy otrzymanie dofinansowania.

II. Do wniosku składanego drogą tradycyjną (pocztą tradycyjną lub pozostawianego w skrzynce podawczej) prosimy dołączać dwa egzemplarze umowy wraz z załącznikami podpisanymi przez wnioskodawcę. Złożenie kompletu dokumentów (wniosek, 2 podpisane egzemplarze umowy z załącznikami) ułatwi i przyśpieszy rozpatrzenie wniosku.

2020-05-25 08:30 Opublikował: Jarosław Laskowski

Copyright © 2009-2019 Urząd Miejski w Stawiskach
Wykonanie Speed

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych zgodnie z zapisami zawartymi w „KLAUZULI INFORMACYJNEJ O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH”. Serwis korzysta również z plików cookies. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.