Parafia Stawiski

Avatar główny

Spotkanie informacyjne w sprawie dofinansowania budowy instalacji solarnych

30 grudnia 2016r. odbyło się spotkanie informacyjne poświęcone możliwości dofinansowania budowy instalacji solarnych w gminie Stawiski. Zebranie zorganizowano w związku z faktem, iż Gmina Stawiski przygotowuje się do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

W spotkaniu uczestniczył Burmistrz Stawisk Krzysztof Rafałowski, Sekretarz Gminy Agnieszka Rutkowska oraz zainteresowani montażem instalacji solarnej mieszkańcy z terenu Gminy Stawiski.

Na wstępie p. Iwona Niedźwiedzka wprowadziła zebranych w niuanse możliwości pozyskania środków na ten cel z RPOWP na lata 2014-2020. Po krótce omówiła również kwestie formalne, które będą obowiązywać zainteresowanych.

Następnie pracownik Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku p. Grzegorz Zdanowicz scharakteryzował budowę instalacji solarnych, przybliżył ich sposób działania oraz poprawnego montażu w każdym gospodarstwie domowym.

Zainteresowanie mieszkańców było duże. Sala Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Stawiskach wypełniła się licznie osobami zainteresowanymi korzystaniem z Odnawialnych Źródeł Energii.

2017-01-04 12:35 Opublikował: Jarosław Laskowski
Autor treści: Bagiński Łukasz

Copyright © 2009 Urząd Miejski w Stawiskach
Wykonanie Speed