Parafia Stawiski

Avatar główny

Spotkanie z uczestnikami projektu OZE dla Mieszkańców Gminy Stawiski

Stawiski, dnia 29 listopada 2017 roku

ORG.041.1.2017

Uczestnicy Projektu
„Instalacje OZE
dla Mieszkańców Gminy Stawiski”

Uprzejmie informuję, iż Projekt Gminy Stawiski pn. Instalacje OZE dla Mieszkańców Gminy Stawiski został wybrany przez Zarząd Województwa Podlaskiego do dofinansowania.

W związku z powyższym, zapraszam na spotkanie w przedmiotowej sprawie, organizowane w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Stawiskach dnia 02 grudnia 2017 r. (sobota) o godz. 10:00.

Na spotkaniu zostaną przedstawione szczegóły dotyczące realizacji Projektu, w szczególności wkładu własnego Mieszkańca.

Z uwagi na krótki termin wyznaczony przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego na uzupełnienie niezbędnych dokumentów w celu podpisania umowy o dofinansowanie, na spotkaniu będą przyjmowane ostateczne deklaracje udziału w projekcie do których należy dołączyć:

  1. dowody osobiste wszystkich właścicieli/ współwłaścicieli nieruchomości;
  2. dokument potwierdzający tytuł własności do nieruchomości, na której ma być zainstalowany przedmiotowy zestaw (np. Akt Notarialny, wypis z Rejestru Gruntów lub wyciąg z Ksiąg Wieczystych).

 

BURMISTRZ STAWISK

Krzysztof Rafałowski

Załączniki

  1. Spotkanie z uczestnikami projektu OZE dla Mieszkańców Gminy Stawiski - skan ogłoszenia
2017-12-01 12:38 Opublikował: Jarosław Laskowski

Copyright © 2009 Urząd Miejski w Stawiskach
Wykonanie Speed