Parafia Stawiski

Avatar główny

Środki unijne na OZE w gminie Stawiski

Władze samorządowe pozyskały środki unijne na rozwój odnawialnych źródeł energii w gminie Stawiski. Tym razem dofinansowany został projekt „Instalacja OZE dla Mieszkańców Gminy Stawiski”, który zakłada powstanie urządzeń wykorzystujących energię słoneczną: 52 instalacji kolektorów słonecznych oraz 18 instalacji paneli fotowoltaicznych w gospodarstwach domowych mieszkańców gminy Stawiski.

 

5 czerwca br. w Urzędzie Marszałkowskim w Białymstoku Burmistrz Stawisk Krzysztof Rafałowski podpisał stosowną umowę z przedstawicielami Zarządu Województwa Podlaskiego, Wicemarszałkami Maciejem Żywno oraz Anną Naszkiewicz.

Całkowita wartość Projektu wynosi 982 339,16 zł, w tym dofinansowanie UE 674 314,54zł.

Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach regionalnego programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii.

2018-06-13 15:09 Opublikował: Jarosław Laskowski

Copyright © 2009-2018 Urząd Miejski w Stawiskach
Wykonanie Speed