Parafia Stawiski

Avatar główny

Środki unijne na OZE w gminie Stawiski

foto
Władze samorządowe pozyskały środki unijne na rozwój odnawialnych źródeł energii w gminie Stawiski. Tym razem dofinansowany został projekt „Instalacja OZE dla Mieszkańców Gminy Stawiski”, który zakłada powstanie urządzeń wykorzystujących energię słoneczną: 52 instalacji kolektorów słonecznych oraz 18 instalacji paneli fotowoltaicznych w gospodarstwach domowych mieszkańców gminy Stawiski.
więcej


Projekt na instalacje fotowoltaiczne i kolektory słoneczne został zakwalifikowany do dofinansowania

foto
Zarząd Województwa Podlaskiego w drodze uchwały wyłonił listę rankingową projektów dotyczących pozyskiwania energii z naturalnych źródeł, złożonych w odpowiedzi na konkurs w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 działania 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii.
więcej

Informacja o możliwości udziału w Projekcie

foto
Budowa instalacji solarnych wykorzystujących odnawialne źródła energii
więcej

« · 1 · »
Copyright © 2009-2018 Urząd Miejski w Stawiskach
Wykonanie Speed