Parafia Stawiski

Avatar główny

Komunikat w sprawie przedłużenia terminu oceny wniosku „Instalacje OZE w Gminie Stawiski”

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w dniu 6 lipca br. poinformował Wnioskodawców, iż z uwagi na dużą ilość wniosków złożonych w ramach konkursu RPO WP 2017-2020 Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii termin oceny formalno-merytorycznej został wydłużony. Planowane rozstrzygnięcie konkursu dla typu 1, w ramach którego Gmina Stawiski aplikowała o środki odbędzie się we wrześniu 2017r.

2017-07-07 12:37 Opublikował: Jarosław Laskowski

Copyright © 2009 Urząd Miejski w Stawiskach
Wykonanie Speed