Parafia Stawiski

Avatar główny

ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ

Burmistrz Stawisk
zaprasza
Mieszkańców Gminy Stawiski
na konferencję podsumowującą
Lokalny Program Rewitalizacji
Gminy Stawiski,

która odbędzie się
7 sierpnia 2017r. o godz. 11:00
w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu
w Stawiskach (ul. Krótka 4).

Konferencja realizowana w ramach projektu pn. „Potencjał miejsca potencjałem ludzi – rewitalizacja
obszarów zdegradowanych w Stawiskach” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach
Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

2017-07-31 15:06 Opublikował: Jarosław Laskowski

Copyright © 2009 Urząd Miejski w Stawiskach
Wykonanie Speed