Parafia Stawiski

Avatar główny

Potencjał miejsca potencjałem ludzi – spotkanie Zespołu ds. rewitalizacji

W dniu 22 marca 2017 roku w Urzędzie Miejskim w Stawiskach odbyło się spotkanie Zespołu ds. rewitalizacji działającego w ramach realizacji projektu pn. Potencjał miejsca potencjałem ludzi – rewitalizacja obszarów zdegradowanych w Stawiskach dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc techniczna 2014 – 2020.

W spotkaniu prowadzonym przez Pana Michała Marciniaka, reprezentującego firmę STREFAPLUS, oprócz członków Zespołu, uczestniczył Burmistrz Stawisk Krzysztof Rafałowski.

Głównym założeniem spotkania było zapoznanie uczestników z uwarunkowaniami formalno – prawnymi przy opracowywaniu programu rewitalizacji Gminy Stawiski.

Realizacja projektu będzie miała charakter kompleksowy, co oznacza, że będzie prowadzona na wielu płaszczyznach. Zgodnie z założeniami działania rewitalizacyjne uwzględniają zarówno elementy gospodarcze i społeczne, jak również infrastrukturalne.

Ważnym elementem rewitalizacji będzie włączenie społeczności lokalnej w procesy rewitalizacyjne przez udział we wszystkich etapach, począwszy od planowania, przez realizację aż po ocenę działań. W proces oprócz mieszkańców i władz gminy włączeni zostaną także lokalni przedsiębiorcy i organizacje pozarządowe. Znaczącym elementem całego procesu będą różnorodne konsultacje społeczne w postaci: ankiet, wywiadów i warsztatów obejmujących swoim zasięgiem wszystkich Mieszkańców Gminy Stawiski.

Serdecznie zapraszamy do czynnego uczestnictwa we wszystkich formach konsultacji.

2017-03-27 15:25 Opublikował: Jarosław Laskowski

Copyright © 2009 Urząd Miejski w Stawiskach
Wykonanie Speed