Parafia Stawiski

Avatar główny

Gmina Stawiski przystępuje do realizacji projektu „Idziemy po rozwój”.

Informacja o przystąpieniu Gminy Stawiski do realizacji projektu pn. „Idziemy po rozwój” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego...

Informujemy, iż Gmina Stawiski przystąpiła do realizacji projektu Idziemy po rozwój - współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie: 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Celem głównym projektu edukacyjnego finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego jest wyrównywanie szans edukacyjno-wychowawczych poprzez indywidualizację procesu kształcenia dzieci z klas I-III szkół podstawowych zlokalizowanych na terenie Gminy Stawiski.

Cele szczegółowe projektu obejmują wspieranie edukacji wczesnoszkolnej, niwelowanie różnic edukacyjnych, rozwijanie uzdolnień dzieci, organizację zajęć dodatkowych oraz doposażenie bazy dydaktycznej dwóch szkół podstawowych funkcjonujących na terenie gminy Stawiski, tj.: Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Stawiskach oraz Szkoły Podstawowej w Porytem.

Grupą docelową są uczniowie klas I-III szkół podstawowych Gminy Stawiski. W sumie wsparciem objętych zostanie 135 uczniów, którzy wezmą udział w zajęciach zaproponowanych w projekcie.

Czas realizacji projektu: do 30 czerwca 2014 roku.

2013-10-22 12:21 Opublikował: Jarosław Laskowski
Autor treści: UM

Copyright © 2009-2022 Urząd Miejski w Stawiskach
Wykonanie Speed

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych zgodnie z zapisami zawartymi w „KLAUZULI INFORMACYJNEJ O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH”. Serwis korzysta również z plików cookies. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.