Parafia Stawiski

Avatar główny

„Przepis na karierę po 50-tce"

naglowek

Szanowni Państwo

Prywatne Przedsiębiorstwo Obsługi Regionów w Grajewie Zdzisław Kochanowicz

ogłasza nabór uczestników do projektu

pt. „Przepis na karierę po 50-tce. Szkolenia dla pracowników branży gastronomicznej”. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw.

Głównym celem projektu jest  modyfikacja, podniesienie lub/i dostosowanie kwalifikacji i kompetencji zawodowych pracowników branży gastronomicznej w wieku powyżej 50 roku życia, zamieszkujących na terenie województwa podlaskiego.

Uczestnicy i uczestniczki projektu otrzymają bezpłatne wsparcie:

1. Szkolenie zawodowe.

Program szkolenia obejmuje 48-godzinny kurs zawodowy kucharz małej gastronomii przygotowujący do egzaminu zawodowego.

2. Egzamin zawodowy.

Każdy beneficjent po zakończeniu szkolenia przystąpi do egzaminu kwalifikacyjnego na tytuł zawodowy Kucharza małej gastronomii przed Państwową Komisja Egzaminacyjną. Egzamin kwalifikacyjny na tytuł zawodowy odpowiada nazwie zawodu występującego w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, zwany dalej "tytułem zawodowym", oraz na tytuł zawodowy mistrza w tym zawodzie, zwany dalej "tytułem mistrza". (Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 03 lutego 2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach poza szkolnych.)

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy projektu:

Kierownik projektu - Jadwiga Kowalczyk - kontakt: e-mail: jadkow@wp.pl,

tel. kom: 784336128 lub 29/769 04 62

Asystent projektu - Janina Kochanowicz - kontakt: e-mail: jankoch66@o2.pl,

tel. kom: 502663394 lub 29/769 04 62

Projekt realizowany na podstawie umowy zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Białymstoku numer umowy: UDA–POKL.08.01.01-20-239/11-00

Kierownik Projektu

Jadwiga Kowalczyk

2012-05-17 08:07 Opublikował: Jarosław Laskowski
Autor treści: Organizatorzy

Copyright © 2009-2022 Urząd Miejski w Stawiskach
Wykonanie Speed

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych zgodnie z zapisami zawartymi w „KLAUZULI INFORMACYJNEJ O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH”. Serwis korzysta również z plików cookies. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.