Parafia Stawiski

Avatar główny

Gmina Stawiski przystąpiła do programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2022

Ogłoszenie Dyrektora Centrum Usług Społecznych w Stawiskach

Gmina Stawiski przystąpiła do programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2022, który finansowany jest ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Wysokość otrzymanej kwoty na realizacje zadania 262 905 zł.

Celem Programu jest poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Stawiski, w szczególności poprzez umożliwienie im jak najbardziej niezależnego życia, wsparcie osób niepełnosprawnych oraz zapewnienie pomocy adekwatnej do potrzeb, pomocy w zakresie uczestnictwa osób niepełnosprawnych w wydarzeniach życia społecznego, kulturalnego, rozrywkowego lub sportowego.

Adresatami programu są:

  • dzieci do 16 r.ż. z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji, edukacji;
  • osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym, umiarkowanym lub traktowane na równi.

Usługi asystenta będą realizowane na terenie gminy Stawiski przez asystenta osoby niepełnosprawnej, od stycznia 2022r do grudnia 2022r, przez 7 dni w tygodniu, zakres godzin jest do ustalenia (mogą być realizowane 24 godziny na dobę).

Usługi asystenta mogą w szczególności polegać na:

  • wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu,
  • wyjściu , powrocie , dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca,
  • załatwieniu spraw urzędowych,
  • korzystaniu z dóbr kultury (np.: muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy),
  • zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej,

Uczestnik (bez względu na sytuację materialną) nie ponosi odpłatności za usługi asystenta!

Osoby zainteresowane skorzystaniem z pomocy asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej prosimy o kontakt z pracownikami Centrum Usług Społecznych w Stawiskach.

Zgłoszeń do programu można dokonywać:

  • telefonicznie pod numerem telefonu 86 273 81 70;
  • mailowo pod adresem: cus@stawiski.pl.

Wnioski do pobrania oraz więcej informacji można uzyskać pod linkiem: www.niepelnosprawni.gov.pl

Izabela Wasilewska
Dyrektor Centrum Usług Społecznych
w Stawiskach

2022-01-14 15:58 Opublikował: Jarosław Laskowski

Copyright © 2009-2024 Urząd Miejski w Stawiskach
Wykonanie Speed

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych zgodnie z zapisami zawartymi w „KLAUZULI INFORMACYJNEJ O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH”. Serwis korzysta również z plików cookies. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.