Parafia Stawiski

Avatar główny

Podpisana umowa na dotację na utworzenie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Sokołach

Burmistrz Stawisk Agnieszka Rutkowska w imieniu Gminy Stawiski 9 grudnia 2021r. podpisała umowę na dofinansowanie zadania pn. Utworzenie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Sokołach ze środków Funduszu Solidarnościowego, utworzonego na mocy Ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  (Dz.U. 2018 poz. 2192 z późn.zm).

Nazwa programu: Resortowy Program Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Centra Opiekuńczo-Mieszkalne”

Nazwa projektu: Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Sokołach

Kwota przyznanego dofinansowania: 3 055 813,05 zł

Całkowita planowana wartość inwestycji: 3 449 660,00  

Cele projektu /planowane efekty:

Centrum będzie przeznaczone dla 20 osób, w tym 8 osób korzystających z usług całodobowego zamieszkania i 12 osób korzystających z usług dziennych.

W Centrum oferowane będzie różnorodne wsparcie, w tym w zakresie potrzeb zdrowotnych, pielęgnacyjnych, zapobiegania wtórnym powikłaniom, stymulowania i rozwijania sprawności ruchowej, kompetencji poznawczych oraz społecznych.

Do przewidywanego efektu użytkowego można zaliczyć następujące elementy:

 • uczestnicy będą mieli zapewnioną możliwość niezależnego/samodzielnego i godnego funkcjonowania na miarę swoich potrzeb poprzez zapewnienie szczególnych warunków pobytu dziennego lub całodobowego w Centrum;
 • działalność Centrum będzie w pozytywny sposób wpływać na procesy uspołecznienia i nawiązywania relacji interpersonalnych, stymulowanie kompetencji społecznych, jak też podejmowanie przez osoby niepełnosprawne aktywności na miarę posiadanego potencjału i zasobów;
 • Centrum będzie zapewniało możliwość zamieszkania dla osób, które nie mogą korzystać z usług w innych ośrodkach wsparcia w szczególności z orzeczeniem o niepełnosprawności okresowej (po zawałach, udarach, w trakcie chemioterapii, itp.);
 • z usług Centrum będą również korzystały samotne osoby niepełnosprawne, których opiekunowie nie są w stanie zapewnić im opieki;
 • z usług Centrum będą również korzystały osoby niepełnosprawne opuszczające system edukacji, których schorzenia nie pozwalają na podjęcie aktywizacji społecznej i  zawodowej w ZAZ-ach, WTZ-ach, ŚDS-ach itp. lub nie mają opiekunów prawnych;
 • osoby niepełnosprawne będą miały szansę na samodzielne i niezależne życie w społeczności lokalnej i poprawi się jakość życia w środowisku lokalnym;
 • poprzez realizację projektu zostanie wzmocniony dotychczasowy system wsparcia poprzez rozszerzenie usług dla dorosłych osób niepełnosprawnych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności;
 • dzięki utworzeniu Centrum zostanie zapewniony uczestnikom program opieki oraz pomocy adekwatnej do potrzeb i możliwości wynikających z wieku i stanu zdrowia;
 • uczestnicy programu zostaną włączeni do życia społeczności lokalnych;
 • dzięki powstaniu Centrum opiekunowie faktyczni uczestników programu zostaną odciążeni poprzez umożliwienie im kontynuacji pracy zarobkowej lub realizację innych codziennych aktywności;
 • Centrum zapewni możliwość realizacji usługi opieki wytchnieniowej dla innych osób niebędących uczestnikami Programu,
 • pobyt w centrum wpłynie na bezpieczeństwo osób zamieszkujących, będzie dla nich gwarancją stałej opieki, zapewnienia opieki dostosowanej do ich potrzeb;
 • wzrośnie bezpieczeństwo psychiczne osób mieszkających w centrum - będzie to bezpieczne dla nich lokum, w którym będą mogli nawiązywać i pracować nad relacjami społecznymi, a także niwelować swoje niepełnosprawności;
 • wzrosną umiejętności społeczne,
 • poprawi się kondycja fizyczna i merytoryka;
 • wpłynie na lepszy powrót na rynek pracy.

W Centrum będą mogły w przyszłości być świadczone usługi opieki wytchnieniowej.

Utworzenie Centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Sokołach będzie  nieocenionym wsparciem dla niepełnosprawnych mieszkańców naszej gminy wymagających okresowej pomocy.

Planowane otwarcie Centrum: listopad 2023r.

Zapewnienie wsparcia osobom niepełnosprawnym, o których mowa wyżej, w formie  zamieszkiwania w ramach pobytu dziennego lub całodobowego wpisuje się w główny cel powstałego w dniu 1 stycznia 2019 r. państwowego funduszu celowego pn. Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, zwanego dalej „Funduszem Solidarnościowym”. Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2192), celem Funduszu Solidarnościowego jest m. in. wsparcie społeczne i zdrowotne osób niepełnosprawnych.

2021-12-09 18:22 Opublikował: Iwona Niedźwiedzka

Copyright © 2009-2024 Urząd Miejski w Stawiskach
Wykonanie Speed

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych zgodnie z zapisami zawartymi w „KLAUZULI INFORMACYJNEJ O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH”. Serwis korzysta również z plików cookies. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.