Parafia Stawiski

Avatar główny

WYNIKI z otwartego naboru partnera

Stawiski, dn. 22.11.2019 r.

VB.041.5.2019

 WYNIKI

 z otwartego naboru partnera spoza sektora finansów publicznych 

w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu 

 

w związku z konkursem zamkniętym nr RPPD.03.01.01-IP.01-20-001/19

ogłoszonym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku - Instytucję Pośredniczącą Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej III  Kompetencje i kwalifikacje Działania 3.1 Kształcenie i edukacja Poddziałanie 3.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej

 

W związku z ogłoszonym otwartym naborem partnera spoza sektora finansów publicznych, w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu, pn. „MALI INTELEKTUALIŚCI” realizowanego w ramach konkursu zamkniętego nr RPPD.03.01.01-IP.01-20-001/19 (Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020; Oś III Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.1. Kształcenie i edukacja, Poddziałanie 3.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej), nabór partnera prowadzony na podstawie i zgodnie z postanowieniami art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz.U. z 2016 r. poz. 217), Gmina Stawiski przekazuje wyniki konkursu:

 

W wyniku dokonanej oceny i badania złożonej oferty wybrano ofertę podmiotu:

Instytut Rozwoju Gospodarczego, 16-001 Ignatki-Osiedle, ul. Jodłowa 3, NIP 9662091466.

 

ZASTĘPCA BURMISTRZA STAWISK

 Iwona Niedźwiedzka

2019-11-22 10:27 Opublikował: Iwona Niedźwiedzka

Copyright © 2009-2021 Urząd Miejski w Stawiskach
Wykonanie Speed

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych zgodnie z zapisami zawartymi w „KLAUZULI INFORMACYJNEJ O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH”. Serwis korzysta również z plików cookies. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.