Parafia Stawiski

Avatar główny

Usługi transportowe door-to-door w Gminie Stawiski

Gmina Stawiski realizuje projekt pod nazwą „Usługa indywidualnego transportu door-to-door w Gminie Stawiski”, finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Projekt ma na celu pomóc dorosłym osobom niepełnosprawnym oraz mającym trudności w poruszaniu się w pokonywaniu barier w aktywizacji społecznej, w sferze edukacyjnej, zawodowej i zdrowotnej.

Do prawa korzystania z usługi mają osoby:

 • z ograniczoną sprawnością: poruszające się na wózku, poruszające się o kulach, niewidome, słabowidzące, inne.
 • zagrożone ubóstwem, marginalizacją i wykluczeniem społecznym,
 • mające ograniczone możliwości rozwoju zawodowego,
 • posiadające ograniczone możliwości w zakresie uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej,
 • nie mające możliwości do skorzystania z innego środka transportu.

Projekt przewidziany jest dla osób, które ukończyły 18 lat i posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności oraz dla osób, które nie posiadają takiego orzeczenia.

Osoba z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności, mająca kłopoty w samodzielnym poruszaniu się, będzie mogła korzystać bezpłatnie z usługi transportowej. Dodatkowo osobom, które będą potrzebować wsparcia w poruszaniu się podczas świadczonej usługi będzie udzielać pomocy osoba zatrudniona na stanowisku opiekuna/asystenta w dotarciu do i z samochodu.

Usługa transportowa dla uprawnionych osób, będzie świadczona nieodpłatnie.

Usługę można zamówić osobiście w Urzędzie Miejskim w Stawiskach (pok. nr 20), pod numerami telefonów: 86 278 55 11 / 86 278 51 95 / kom. 502 314 579 (także sms-em) lub na adres e-mail: pok@stawiski.pl.

Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 86 278 51 95 / 502 314 579.

Formularz zgłoszeniowy jest do pobrania poniżej oraz w siedzibie UM Stawiski.

Szczegółowe informacje związane z realizacją usługi są zawarte w Regulaminie świadczenia usług oraz Koncepcji transportu. Dokumenty te można pobrać poniżej. Dostępne są również do wglądu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Stawiskach.

Poniżej można pobrać niezbędne dokumenty i formularze:

 1. Regulamin świadczenia usług transportowych door-to-door w Gminie Stawiski.
 2. Koncepcja transportu osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności na terenie Gminy Stawiski.
 3. Formularz zamówienia usługi transportowej door-to-door.
 4. Oświadczenie o spełnianiu kryteriów.
 5. Formularz skargi/reklamacji do usługi transportowej door-to-door.
 6. Ankieta oceniająca poziom zadowolenia z usługi transportowej door-to-door.

Załączniki

 1. Regulamin świadczenia usług transportowych door-to door w Gminie Stawiski
 2. Koncepcja transportu osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności na terenie Gminy Stawiski
 3. Formularz zamówienia usługi transportowej door-to-door
 4. Oświadczenie o spełnianiu kryteriów
 5. Formularz skargi/reklamacji do usługi transportowej door-to-door
 6. Ankieta oceniająca poziom zadowolenia z usługi transportowej door-to-door
2021-03-31 08:23 Opublikował: Jarosław Laskowski

Copyright © 2009-2021 Urząd Miejski w Stawiskach
Wykonanie Speed

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych zgodnie z zapisami zawartymi w „KLAUZULI INFORMACYJNEJ O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH”. Serwis korzysta również z plików cookies. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.