Parafia Stawiski

Avatar główny

"Mali Intelektualiści" w Stawiskach

Dzięki dotacji pozyskanej przez Gminę Stawiski przedszkolaki z Miejskiego Przedszkola otrzymają wspaniałą dodatkową ofertę edukacyjną. Projekt "Mali Intelektualiści" zakładazdobywanie wiedzy i umiejętności oraz rozwój dzieci w siedmiu ważnych obszarach, które odbywać się będzie poprzez dodatkowe zajęcia, warsztaty i wycieczki.

Pieniądze na realizację projektu Gmina Stawiski pozyskała w ramach RPO WP na lata 2014 – 2020. Tym razem wkładem własnym Gminy praktycznie nie były pieniądze, tylko wkład rzeczowy. Wartość ogólna projektu to ponad 431 tys. zł,z czego dofinansowanie wynosi prawie 367 tys. zł.

Dodatkowe zajęcia w ramach projektu realizowane będą w następujących dziedzinach:

  1. Mały Informatyk – zajęcia prowadzone z wykorzystaniem tabletów mają nauczyć dzieci , że komputer może służyć nie tylko do zabawy, ale również do nauki np. czytania czy liczenia. Przedszkolaki dowiedzą się jak bezpiecznie korzystać z nowych technologii i wykształcą dobre nawyki cyfrowe. Będą rozwijać m.in. logiczne myślenie, wytrwałość i cierpliwość, podzielność uwagi, spostrzegawczość, czy sprawność manualną. Dzieci nauczą się myślenia programistycznego. 
  2. Mały Przyrodnik – zajęcia mają na celu rozwój umiejętności matematyczno – przyrodniczych, rozbudzenie ciekawości światem przyrody, ale też odpowiedzialności za ten świat. Realizowane będą m.in. poprzez wycieczki tematyczno – poznawcze, spacery połączone z obserwacją, zabawy badawcze. Dodatkowe zajęcia prowadzone będą w oparciu o różnorodne środki dydaktyczne w tym m.in. mikroskopy czy gry planszowe i interaktywne.  Chodzi o to, by dziecko miało możliwość aktywnie  szukać, badać, obserwować, eksperymentować, zbierać i klasyfikować przyrodę.
  3. Mały Artysta – to zajęcia plastyczne w ramach których dzieci będą miały szansę wyrażać swoje myśli i emocje i zaspokajać potrzebę ekspresji. Celem jest pobudzanie kreatywności, odkrywanie i budzenie wiary we własne możliwości i zdolności. Do realizacji zajęć wykorzystywane będą różnorodne materiały plastyczne ale też środki multimedialne.
  4. Mały Czytelnik – to zajęcia które dzięki zastosowaniu różnorodnych metod pracy przyczynią się do rozwijania umiejętności służących zdobywaniu wiedzy (pisanie i czytanie) oraz uczenia się jak również np. kreatywności poprzez słuchanie baśni, wierszy i opowiadań.
  5. Mały Konstruktor – to nauka poprzez zabawę klockami Lego stymulująca wielopłaszczyznowy rozwój dziecka, której celem jest m.in. rozwijanie umiejętności logicznego i abstrakcyjnego myślenia, ćwiczenie pamięci i koordynacji wzrokowo – ruchowej, zdolności konstrukcyjnych, trening umiejętności planowania, wnioskowania oraz postrzegania świata i zależności wizualno – przestrzennych. 
  6. Kurs OTO JA – to zajęcia ogólnorozwojowe dzięki którym dzieci odkrywają swoje talenty i możliwości wzmacniając poczucie własnej wartości i pewności siebie. Dzieci uczą się rozpoznawać i nazywać emocje oraz budować relacje z rówieśnikami. W trakcie zajęć wykorzystywane będą gry interakcyjne.
  7. Kurs OTO JA liczy i eksperymentuje – to zajęcia wszechstronnie rozwijające inteligencję, których celem jest m.in. nabycie przez dziecko wielorakich kompetencji naukowo - technicznych i społecznych, rozbudzenie kreatywności i wyobraźni. Zastosowane metody stworzą w dziecku przekonanie, że nie ma sytuacji bez wyjścia, że zawsze sobie poradzi, a świat jest miejscem przyjaznym i fascynującym.

W ramach realizacji projektu zaplanowano też kilka wycieczek w tym m.in. do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, Zamku Królewskiego czy do ZOO w Warszawie oraz warsztatów np. warsztaty tematyczne w Szkole Artystycznego Rozwoju Sztukarnia lub Galerii Sztuki Zachęta czy warsztaty w Ogrodzie Botanicznym w warszawskim ZOO. Dzięki projektowi Miejskie Przedszkole w Stawiskach wyposażone zostanie też w bardzo liczne materiały i pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji zadań w poszczególnych obszarach.

Partnerem projektu "Mali Intelektualiści" jest Instytut Rozwoju Gospodarczego.

Celem głównym projektu jest rozszerzenie oferty edukacyjnej poprzez wdrożenie dodatkowych zajęć kształtujących kompetencje kluczowe u przedszkolaków wokresie realizacji projektu, który potrwa do końca lipca 2021 roku.

2020-11-09 09:18 Opublikował: Jarosław Laskowski

Copyright © 2009-2021 Urząd Miejski w Stawiskach
Wykonanie Speed

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych zgodnie z zapisami zawartymi w „KLAUZULI INFORMACYJNEJ O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH”. Serwis korzysta również z plików cookies. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.