Parafia Stawiski

Avatar główny

Projekt Business Point Kraina Mlekiem Płynąca

BUSINESS POINT KRAINA MLEKIEM PŁYNĄCA

Projekt Business Point Kraina Mlekiem Płynąca realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej IX. Rozwój lokalny, działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 przez Fundację Science Point w partnerstwie z Instytutem Rozwoju Gospodarczego.

Obszar realizacji projektu jest tożsamy z obszarem funkcjonowania LGD Kraina Mlekiem Płynąca tj. gminy:

 • Grabowo
 • Kolno
 • Mały Płock
 • Nowogród
 • Stawiski
 • Turośl
 • Zbójna
 • Miasto Kolno

DO KOGO JEST KIEROWANE WSPARCIE W RAMACH PROJEKTU?
Osoby fizyczne od 30 roku życia, zamieszkujące na terenie objętym wsparciem (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego), będące:

 • bezrobotnymi, lub
 • nieaktywnymi zawodowo

zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej (z wyłączeniem osób, które posiadały aktywny wpis do CEIDG, były zarejestrowane jako przedsiębiorcy w KRS lub prowadziły działalność gospodarczą na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu).

Projekt kierowany jest w szczególności do osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj. spełniające co najmniej jeden z poniższych warunków:

 • osoby starsze po 50 roku życia,
 • kobiety,
 • osoby z niepełnosprawnością,
 • osoby długotrwale bezrobotne,
 • osoby o niskich kwalifikacjach.

CO OFERUJE PROJEKT?
Etap I: Bezpłatne doradztwo w zakresie pisania biznes planów.
Etap II: Dofinansowanie inwestycyjne w wysokości 23 050,00 zł.
Etap III: Wsparcie pomostowe w okresie 12 m-cy prowadzenia firmy (finansowe i specjalistyczne)

TERMIN SKŁADANIA FORMULARZY REKRUTACYJNYCH
16 września 2019 – 14 października 2019

PYTANIA I ODPOWIEDZI
W przypadku ewentualnych pytań prosimy o kontakt telefoniczny, mailowy lub osobisty:

Fundacja Science Point 
Elektryczna 1/3 lok. 216, 15-080 Białystok
Tel. 730 016 330
Mail: office@sciencepoint.pl
pn. – pt. godz. 8:00 – 16:00

Terenowe Biuro Projektu
ul. Plac Wolności 13/15, 18-520 Stawiski
Tel. 730 016 330
Mail: office@sciencepoint.pl
każdy piątek w godz. godz. 10:00 – 14:00

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020.

2019-09-05 13:18 Opublikował: Jarosław Laskowski

Copyright © 2009-2019 Urząd Miejski w Stawiskach
Wykonanie Speed

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych zgodnie z zapisami zawartymi w „KLAUZULI INFORMACYJNEJ O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH”. Serwis korzysta również z plików cookies. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.