Parafia Stawiski

Avatar główny

Odnawialne źródła energii dla Mieszkańców Gminy Stawiski - NOWY PROJEKT

Mieszkańcy Gminy Stawiski mogą złożyć deklarację udziału w projekcie na zakup i instalację kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznej lub pomp ciepła. Gmina Stawiski planuje złożyć wniosek do Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, czyli tzw. Funduszu Szwajcarskiego wspólnie z innymi gminami. Projekt będzie realizowany przez Gminę Stawiski jedynie pod warunkiem uzyskania dofinansowania.

 

Osoby zainteresowane zakupem i montażem wyżej wspomnianych instalacji powinny, w terminie do 08 lutego 2018 r., złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Stawiskach (I piętro) deklarację udziału w projekcie. Dokumenty można także przesłać drogą pocztową na adres Urzędu Miejskiego w Stawiskach, Plac Wolności 13/15, 18-520 Stawiski bądź elektronicznie poprzez ePUAP.

Planowany poziom dofinansowania wynosi 85% kosztów kwalifikowalnych. Mieszkańcy deklarujący udział w projekcie będą zobowiązani do współfinansowania montażu instalacji urządzeń w wysokości 15% wkładu własnego kosztów kwalifikowalnych oraz poniesienie kosztów niekwalifikowalnych.

Inwestycja będzie prowadzona na budynkach mieszkalnych, w których nie jest prowadzona działalność gospodarcza, zlokalizowanych na terenie Gminy Stawiski.

Na etapie wyboru deklaracji zostanie zweryfikowany fakt niezalegania uczestnika Projektu z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz innych należności na rzecz Gminy Stawiski. W Projekcie mogą brać udział osoby, które nie zalegają z ww. opłatami.

Wszelkie informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Stawiskach, tel.: 86 278 55 11  wew. 34 lub 21.

Dokumenty można pobrać poniżej ze strony internetowej, jak również dostępne są w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Stawiskach.

 

BURMISTRZ STAWISK

Krzysztof Rafałowski

Załączniki

  1. Deklaracja przystąpienia do Projektu (.pdf)
  2. Deklaracja przystąpienia do Projektu (.doc)
  3. Opis instalacji (.pdf)
2018-01-26 15:29 Opublikował: Jarosław Laskowski

Copyright © 2009-2019 Urząd Miejski w Stawiskach
Wykonanie Speed

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych zgodnie z zapisami zawartymi w „KLAUZULI INFORMACYJNEJ O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH”. Serwis korzysta również z plików cookies. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.