Parafia Stawiski

Avatar główny

Konferencja podsumowująca Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Stawiski

Co to jest rewitalizacja? Czego dotyczy? Z poszczególnymi aspektami rewitalizacji można było zapoznać się podczas konferencji podsumowującej Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Stawiski, która odbyła się w 7 sierpnia w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Stawiskach. Konferencję prowadził p. Michał Marciniak z firmy StrefaPlus, która odpowiadała m.in. za opracowanie diagnozy społeczno-gospodarczej.

Spotkanie było okazją do poznania podstawowych pojęć z zakresu rewitalizacji, szczególnie dla tych, którzy nie uczestniczyli w kwietniowych warsztatach, gdzie, przy udziale m. in. przedsiębiorców, przedstawicieli organizacji pozarządowych, młodzieży, radnych, starano się odpowiedzieć na pytania: Jakie są problemy z punktu widzenia mieszkańca? Jak można im przeciwdziałać? Jakie są zasoby?

Część teoretyczna była jednak wstępem, a sama konferencja miała na celu podsumowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Stawiski (LPR), nad którym pracował specjalnie powołany Zespół ds. rewitalizacji. W LPR przedstawiono konkretne obszary na terenie gminy Stawiski, do których przypisano określone działania. Warto dodać, że rewitalizacja może objąć maksymalnie 20% powierzchni i 30% mieszkańców gminy.

LPR Gminy Stawiski wzbudził niemałe zainteresowanie mieszkańców, a jednocześnie pojawiło się wiele pytań wśród zebranych. Bardzo dobrze, gdyż podstawowym założeniem rewitalizacji jest wyprowadzenie ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przy aktywnym uczestnictwie w programowaniu, prowadzeniu i ocenie procesu przez miejscowych.

Przypominamy, iż Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Stawiski powstał w ramach realizacji projektu pn. Potencjał miejsca potencjałem ludzi – rewitalizacja obszarów zdegradowanych w Stawiskach dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc techniczna 2014 – 2020.

LPR ma charakter strategii i jest zasadniczym dokumentem służącym zaplanowaniu oraz realizacji procesu rewitalizacji. Działania ujęte w nim będą opierały się również na pozyskiwaniu środków z zewnątrz. Bez niego ubieganie się o dofinansowanie na poszczególne przedsięwzięcia byłoby bardzo utrudnione.

2017-08-09 15:09 Opublikował: Jarosław Laskowski

Copyright © 2009-2024 Urząd Miejski w Stawiskach
Wykonanie Speed

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych zgodnie z zapisami zawartymi w „KLAUZULI INFORMACYJNEJ O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH”. Serwis korzysta również z plików cookies. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.