Parafia Stawiski

Avatar główny

I N F O R M A C J A

INFORMACJA

dotycząca możliwości dofinansowania mikroinstalacji wykorzystujących
odnawialne źródła energii na potrzeby gospodarstw domowych

Burmistrz Stawisk informuje, iż do dnia 11 maja 2015 roku w Urzędzie Miejskim w Stawiskach (pok. nr 8 lub sekretariat) można zgłaszać chęć udziału w projekcie Gminy Stawiski w ramach działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" PROW 2007-2013 na budowę mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii, służących do wytwarzania energii, w szczególności energii elektrycznej lub cieplnej z przeznaczeniem na potrzeby własne np. ogniwa fotowoltaiczne, kolektory słoneczne, pompy ciepła. Zgłoszenie swojego udziału w projekcie następuje poprzez wypełnienie ankiety dostępnej w UM w Stawiskach (pok. nr 8 lub sekretariat).

BURMISTRZ STAWISK

Krzysztof Rafałowski

Stawiski, dnia 05 maja 2015 roku

2015-05-06 15:22 Opublikował: Jarosław Laskowski

Copyright © 2009-2018 Urząd Miejski w Stawiskach
Wykonanie Speed