Parafia Stawiski

Avatar główny

Kolejne środki unijne dla Gminy Stawiski

Gmina Stawiski jeszcze w roku 2013 podpisała umowy na dofinansowanie zadań, które będą realizowane w 2014 roku. Pomoc została przyznana ze środków PROW 2007-2013 pozyskanym za pośrednictwem LGD Kraina Mlekiem Płynąca w Małym Płocku.

Są to zadania głównie inwestycyjne:

  • Renowacja zabytkowej bramy w parku podworskim w Stawiskach.
  • Remont wraz z wyposażeniem siłowni w Dzierzbi. Zadanie dotyczy remontu małej sali w remizie OSP Dzierzbia oraz zakupu wyposażenia do siłowni.
  • Utworzenie centrum rekreacyjnego w Stawiskach. Zagospodarowanie tzw. starego parku w Stawiskach – ułożenie alejek z kostki brukowej, nasadzenie roślin, ogrodzenie terenu oraz urządzenie placu zabaw.
  • Urządzenie placów zabaw na terenie gminy Stawiski. Zadanie polega na utworzeniu placów zabaw przy Szkole Podstawowej w Porytem oraz na osiedlu Smolniki w Stawiskach.
  • Modernizacja Świetlicy w Dzięgielach. Remont budynku świetlicy, w tym wymiana dachu i ocieplenie.
  • Rozbudowa, przebudowa i modernizacja budynku Świetlicy Wiejskiej w Jurcu Szlacheckim.
  • Wyposażenie świetlic w gminie Stawiski. Zakup wyposażenia do świetlicy w Porytem.

Łączna wartość projektów: 571.637,71 zł, w tym pozyskane dofinansowanie: 364.679,02 zł.

2014-02-04 11:53 Opublikował: Jarosław Laskowski

Copyright © 2009 Urząd Miejski w Stawiskach
Wykonanie Speed