Parafia Stawiski

Avatar główny

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „ Kraina Mlekiem Płynąca” ogłosiło nabory na operacje

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „ Kraina Mlekiem Płynąca”
ogłosiło nabory na operacje z zakresu:

Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020:

  • typ projektu nr 6 Programy aktywności lokalnej;
  • typ projektu nr 9 Wsparcie usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych oraz usług asystenckich dla osób z niepełnosprawnościami świadczonych w społeczności lokalnej

Szczegóły dotyczące w/w naborów dostępne pod poniższymi linkami:

Nabór nr 3/2017 - Programy aktywności lokalne

Nabór nr 4/2017 - Wsparcie usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych oraz usług asystenckich dla osób z niepełnosprawnościami świadczonych w społeczności lokalnej

2017-02-24 14:03 Opublikował: Jarosław Laskowski

Copyright © 2009-2018 Urząd Miejski w Stawiskach
Wykonanie Speed