Parafia Stawiski

Avatar główny

Nowy znak zakazu palenia

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kolnie informuje, iż w związku z wejściem w życie nowelizacji ustawy z dnia 09 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych ( Dz. U. z 2015r. poz. 298 oraz z 2016r. poz. 960, 1331), mówiącej m. in. o zakazie używania e-papierosów powstała potrzeba stworzenia nowego znaku zakazu palenia . Zgodnie z art.5,ust.1a: „Właściciel lub zarządzający obiektem lub środkiem transportu, w którym obowiązuje zakaz palenia wyrobów tytoniowych i palenia papierosów elektronicznych, jest obowiązany umieścić w widocznych miejscach odpowiednie znaczenia słowne i graficzne informujące o zakazie palenia wyrobów tytoniowych i palenia papierosów elektronicznych na terenie obiektu lub w środku transportu, zwane dalej „informacją o zakazie palenia”.

Nowy wzór zaprojektowany przez GIS można wykorzystywać w dowolny sposób np. jako tabliczki, naklejki, znaczki, przypinki.

Załączniki

  1. ZNAK ZAKAZU PALENIA
2016-12-29 15:04 Opublikował: Jarosław Laskowski

Copyright © 2009 Urząd Miejski w Stawiskach
Wykonanie Speed