Parafia Stawiski

Avatar główny

Szkolenie nt. pozyskiwania środków unijnych w ramach PROW na lata 2014-2020 w GOKIS w Stawiskach

Dnia 18 października br. w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Stawiskach odbyło się drugie z cyklu szkoleń organizowanych w ramach realizacji działań informacyjno – promocyjnych Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Kraina Mlekiem Płynąca”.

Spotkanie przeprowadziły Wiceprezes LGD „Kraina Mlekiem Płynąca” Agnieszka Rutkowska oraz Specjalista ds. Funkcjonowania LGD Barbara Sikora.

Szkolenie poświęcone było omówieniu możliwości pozyskiwania środków unijnych w zakresie przedsiębiorczości na zakładanie i rozwój działalności gospodarczej ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zebrani zaznajomili się z ogólnymi zasadami przyznawania pomocy finansowej w ramach Lokalnej Grupy Działania „Kraina Mlekiem Płynąca”. Zapoznali się również z procesem składania wniosku o przyznanie pomocy w ramach planowanych naborów.

Kolejne spotkania informacyjne odbędą się:

• 20 października br. (czwartek) w Urzędzie Gminy Zbójna, Zbójna, ul. Łomżyńska 64, godz. 10.00.

• 8 listopada br. (wtorek) w Biurze LGD „Kraina Mlekiem Płynąca”, Mały Płock, ul. Krótka 15, godz. 11.00.

2016-10-19 14:43 Opublikował: Joanna Tyszka

Copyright © 2009-2018 Urząd Miejski w Stawiskach
Wykonanie Speed