Parafia Stawiski

Avatar główny

Program Aktywizacja i Integracja na terenie gminy Stawiski

W miesiącu wrześniu i październiku br. na terenie gminy Stawiski realizowany jest program „Aktywizacja i Integracja”.

Spotkania w ramach programu przeznaczone są dla 10 osób zamieszkałych na terenie Gminy Stawiski, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kolnie jako bezrobotne i korzystających ze świadczeń Ośrodka Pomocy Społecznej w Stawiskach.

Uczestnicy programu objęci są działaniami z zakresu integracji społecznej, służącymi kształtowaniu aktywnej postawy w życiu społecznym i zawodowym oraz przeciwdziałaniu pogłębianiu się problemów związanych z wykluczeniem społecznym.

W ramach projektu bezrobotni odbywają zajęcia warsztatowe połączone z poradnictwem zawodowym oraz konsultacjami. Rozwijają umiejętności i kompetencje społeczne, dzięki którym mają szanse na szybszy powrót do aktywności społecznej i zawodowej.

Kolejnym etapem realizacji programu jest wykonywanie prac społecznie użytecznych przez beneficjentów na rzecz gminy Stawiski. Prace sprzyjają przywróceniu zdolności pełnienia ról społecznych i zawodowych. Stwarzają one również warunki powrotu na rynek pracy osobom długotrwale bezrobotnym.

Program Aktywizacja i Integracja realizowany jest przez Fundację Aktywizacja w Białymstoku w ramach działań promocji zatrudnienia Powiatowego Urzędu Pracy w Kolnie.

Jest on szansą dla osób długotrwale pozostających bez pracy na zmianę swojej przyszłości. Trzymamy kciuki za bezrobotnych z gminy Stawiski.

2016-10-07 14:15 Opublikował: Joanna Tyszka

Copyright © 2009-2018 Urząd Miejski w Stawiskach
Wykonanie Speed