Parafia Stawiski

Avatar główny

Obchody 590-lecia Stawisk za nami

W dniach 15-18 września br. obchodziliśmy 590-lecie Stawisk.

Uroczystość została zainaugurowana 15 września br. na rynku w Stawiskach wygłoszeniem aktu inaugurującego obchody 590-lecia Stawisk autorstwa prof. Adama Czesława Dobrońskiego. Dokument odczytał Marszałek Łomżyńskiego Bractwa Kurkowego Jan Szumski.

Następnie Burmistrz Stawisk Krzysztof Rafałowski i Prezes Stowarzyszenia Integracyjno-Sportowego w Stawiskach Jerzy Rybicki przywitali zgromadzonych gości. Wśród nich byli poseł na Sejm RP Lech Antoni Kołakowski, Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Podlaskiego Mieczysław Bagiński, wójtowie okolicznych gmin, Bractwo Kurkowe oraz inni znamienici goście, w tym mieszkańcy Stawisk.

W dalszej części poczty sztandarowe Urzędu Miejskiego w Stawiskach, Ochotniczej Straży Pożarnej KSRG Stawiski oraz placówek oświatowych z miasta Stawiski, zaproszeni goście, a także mieszkańcy gminy Stawiski uformowali pochód, który przekroczył symbolicznie bramę Stawisk, bramę Kisielnickich.

Następnie mogliśmy obejrzeć inscenizację przygotowaną przez uczniów Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Stawiskach. Przedstawiła nam krótką historię spotkania i miłości Wojciecha Kossaka z Marią Kisielnicką, rodziców m.in. Marii Pawlikowskiej – Jasnorzewskiej.

Znak, by udać się na nabożeństwo, dały armaty Bractwa Kurkowego. Korowód wyruszył do kościoła pw. Św. Antoniego Padewskiego w Stawiskach, gdzie uroczystą mszę św. poprowadził wikariusz parafii Stawiski, ks. Wojciech Turek.

Ostatnim punktem pierwszego dnia obchodów 590-lecia Stawisk był wykład prof. Adama Czesława Dobrońskiego pt. „Z dziejów Stawisk” wygłoszony w sali św. Fortunata w Stawiskach.

Drugi dzień obchodów, tj. 16 września br., to przede wszystkim dzień otwarty w miejskich placówkach oświatowych. Uczniowie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Stawiskach udali się na pobliską Sokolichę, gdzie odbył się Bieg Bobra na dystansie 590 metrów, który upamiętnił 590-lecie założenia Stawisk. Również uczniowie Gimnazjum przygotowali szereg gier i zabaw, m.in. kabaret Z modą w tle, w którym zaprezentowano stroje średniowieczne, żydowskie, kurpiowskie oraz strój dzieci – kwiatów. Wzięli oni udział również w Grze Miejskiej, gdzie w trakcie zwiedzania Stawisk poznawali historię, kulturę poprzez rozwiązywanie zagadek. W tym dniu rozstrzygnięto konkurs wiedzy historycznej o Stawiskach, konkurs plastyczny a także konkurs na najciekawszą legendę o Stawiskach.

Tego dnia odbyła się również wystawa w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Stawiskach przedstawiająca historyczne zdjęcia Stawisk, kroniki a także historyczne dokumenty z Ochotniczej Straży Pożarnej w Stawiskach.

Dzień 17 września br. (sobota) miał charakter rekreacyjny. Na kompleksie boisk sportowych Orlik w Stawiskach odbył się VI Międzynarodowy Turniej Oldboyów, w którym wzięły udział cztery drużyny, dwie drużyny z Litwy, jedna ze Stawisk oraz po raz pierwszy sformowana drużyna Przyjaźń, która składała się z piłkarzy gospodarzy, jak i gości z Wileńszczyzny.

Rozgrywki otworzył pierwszym kopnięciem piłki Marszałek Województwa Podlaskiego Jerzy Leszczyński. W inauguracji zawodów uczestniczyli Burmistrz Stawisk Krzysztof Rafałowski, Sekretarz Gminy Agnieszka Rutkowska oraz m.in. Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Podlaskiego Mieczysław Bagiński, członkowie Rady Miejskiej na czele z Przewodniczącym Józefem Zalewskim, dyrektorowie placówek oświatowych z terenu gminy Stawiski, mieszkańcy oraz zaproszeni goście z Litwy, w tym Doradca Rejonu Wileńskiego ds. Oświaty Danuta Narbut, Radny Miasta Wilno Grzegorz Sakson, Dyrektor Rejonu Wileńskiego ds. Kultury, Sportu i Turystyki Edmund Szott, a także Szef Obrony Cywilnej Miasta Wilno i prezes Wspólnoty Zaścianki Romualdas Kazlauskas.

Potyczki piłkarskie przyniosły niezwykłe emocje i po ciężkiej walce wygrała drużyna Rusva Rukojnie, drugie miejsce zajęła drużyna „Przyjaźń”, trzecie OldBoy Stawiski, czwarte natomiast Wilno Zaścianki.

Sobotnie obchody to również uroczysta Sesja Rady Miejskiej w Stawiskach, która odbyła się w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Stawiskach. Uczestniczyli w niej wyżej wymienieni goście. Podczas obrad został wręczony tytuł honorowego obywatelstwa dla małżeństwa Janiny i Stanisława Konopka. Dodatkowo Marszałek Województwa Podlaskiego Jerzy Leszczyński przekazał na ręce p. Janiny Konopka jej mężowi Honorową Odznakę Województwa Podlaskiego przyznaną przez Zarząd Województwa Podlaskiego.

W swoim przemówieniu Marszałek Jerzy Leszczyński złożył serdeczne gratulacje władzom gminy, radnym i mieszkańcom z okazji jubileuszu. W ramach uznania dla miejscowej społeczności przekazał na ręce Burmistrza Stawisk pamiątkowy grawerton. Zachęcił również do jeszcze większego korzystania z funduszy unijnych, żeby gmina Stawiski mogła się jeszcze bardziej rozwijać.

Z okazji honorowej sesji również Starosta Kolneński Stanisław Wiszowaty przekazał na ręce naszego włodarza pamiątkowy grawerton. Do okazjonalnego podarunku dołączył również życzenia harmonijnego a zarazem szybkiego wzrostu dla miasta i gminy Stawiski.

Niedziela to przede wszystkim Święto Dziękczynienia za zebrane plony. Uroczystą mszę św. poprowadził Proboszcz Parafii Stawiski Ks. kan. dr Wojciech Turowski. Uczestniczyli w niej Burmistrz Stawisk Krzysztof Rafałowski, Przewodniczący Rady Miejskiej Józef Zalewski, goście z Litwy oraz mieszkańcy gminy Stawiski.

Z tej okazji Burmistrz Stawisk wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej przekazali na ręce proboszcza parafii kosz z darami. Wieś Budy Stawiskie, gospodarz tegorocznego Święta Dziękczynienia za plony, ofiarowała okazały wieniec dożynkowy oraz piękny, upieczony swojski chleb. Również reprezentanci wsi Karwowo oraz Koła Gospody Wiejskich z Dzięgiel i z Rostek przekazali kosze z darami.

Po mszy św. przy budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Stawiskach odbył się koncert zaproszonych zespołów z Wilna. Panie z zespołu Korzyść oraz Borowianka zaprezentowały repertuar złożony z polskich, białoruskich, a także rosyjskich pieśni ludowych. Zaraz po nich wystąpił zespół Kryzys Band p. Kazimierza Moroza, który przedstawił repertuar muzyki estradowej lat 70-tych.

Obchody 590-lecia Stawisk za nami. Czekamy z niecierpliwością na 600-lecie Stawisk. To już za 10 lat.

Po więcej zdjęć z obchodów zapraszamy do fotogalerii oraz poniżej:

2016-09-22 15:34 Opublikował: Jarosław Laskowski

Copyright © 2009-2018 Urząd Miejski w Stawiskach
Wykonanie Speed

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Stawiskach jest: Burmistrz Stawisk, ul. Plac Wolności 13/15, 18-520 Stawiski.
 2. Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych: Urząd Miejski w Stawiskach, ul. Plac Wolności 13/15, 18-520 Stawiski lub za pomocą adresu: iod@stawiski.pl.
 3. Administrator danych osobowych - Burmistrz Stawisk - przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:

  1. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Urzędzie Miejskim w Stawiskach;
  2. realizacji umów zawartych z kontrahentami Gminy Stawiski;
  3. na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
 5. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt. 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

  1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Urzędem Miejskim w Stawiskach przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Burmistrz Stawisk.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

  1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,
  2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych,
  3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych,
  4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  5. prawo do przenoszenia danych,
  6. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

  Zakres przysługujących praw zależy jednak od przesłanek prawnych uprawniających do przetwarzania danych oraz sposobów ich gromadzenia.

 8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
 9. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny i przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
 11. Pani/Pana dane nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji i nie będą profilowane.