Parafia Stawiski

Avatar główny

KONSULTACJE SPOŁECZNE

DOTYCZĄCE ZMIANY PRZEZNACZENIA DZIAŁEK W OBRĘBIE JURCA WŁOŚCIAŃSKEGO POD POWIERZCHNIĘ EKSPLOATACYJNĄ KRUSZYWA NATURALNEGO

 

Burmistrz Stawisk

zaprasza wszystkich mieszkańców do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Stawiski.

WEŹ UDZIAŁ W DYSKUSJI..

Jako uczestnik konsultacji opiniujesz i wpływasz na przyszłość naszej gminy!

Sobota, 02 czerwca 2018 r. godz. 11:30
Jurzec Szlachecki 
(plac przy szkole podstawowej)

Cele konsultacji to:

  • poznanie wszystkich argumentów dotyczących przyszłego zagospodarowania terenu,
  • wypracowanie pożądanej struktury terenu, czyli wyznaczenia terenów przeznaczonych pod kopalnię kruszywa naturalnego.

 

UWAGA: W celu umożliwienia uczestnictwa w konsultacjach osobom o szczególnych potrzebach, w tym osobom niepełnosprawnym, zapewniony zostanie bezplatny transport.

MIEJSCE i CZAS WYJAZDU: Plac przy Szkole Podstawowej w Stawiskach, 02.06.2018 r. godz. 11:00.

Załączniki

  1. Plakat
2018-05-30 11:58 Opublikował: Jarosław Laskowski
Autor treści: UM

Copyright © 2009-2018 Urząd Miejski w Stawiskach
Wykonanie Speed