Parafia Stawiski

Avatar główny

OGŁOSZENIE

Mieszkańcy Gminy Stawiski mogą nadal składać deklarację udziału w projekcie na zakup i instalację kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznej lub pomp ciepła. Gmina Stawiski planuje złożyć wniosek do Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, czyli tzw. Funduszu Szwajcarskiego wspólnie z innymi gminami. Projekt będzie realizowany przez Gminę Stawiski jedynie pod warunkiem uzyskania dofinansowania.

 

Osoby zainteresowane zakupem wyżej wymienionych instalacji powinny, złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Stawiskach (I piętro) deklarację udziału w projekcie. Dokumenty można także przesłać drogą pocztową na adres Urzędu Miejskiego w Stawiskach, Plac Wolności 13/15, 18-520 Stawiski bądź elektronicznie poprzez ePUAP.

Planowany poziom dofinansowania wynosi do 85% kosztów kwalifikowalnych. Mieszkańcy deklarujący udział w projekcie będą zobowiązani do współfinansowania montażu instalacji urządzeń w wysokości 15% wkładu własnego kosztów kwalifikowalnych oraz poniesienie kosztów niekwalifikowalnych.

Inwestycja będzie prowadzona na budynkach mieszkalnych, w których nie jest prowadzona działalność gospodarcza, zlokalizowanych na terenie Gminy Stawiski.

Wszelkie informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Stawiskach, tel.: 86 278 55 11  wew. 34 lub 21.

Dokumenty można pobrać ze strony internetowej www.stawiski.pl, jak również dostępne są w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Stawiskach.

 

BURMISTRZ STAWISK

Krzysztof Rafałowski

 

Załączniki

  1. Deklaracja przystąpienia do Projektu (.pdf)
2018-03-07 15:17 Opublikował: Jarosław Laskowski

Copyright © 2009 Urząd Miejski w Stawiskach
Wykonanie Speed