Parafia Stawiski

Avatar główny

Informacja dla posiadaczy zwierząt utrzymujących świnie

Zaostrzony Program bioasekuracji

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 lipca 2017 r. (Dz. U. poz. 1378) nastąpiła zmiana „Programu bioasekuracji mającego na celu zapobieganie szerzeniu się afrykańskiego pomoru świń” na lata 2015-2018. Zmiana weszła w życie z dniem 15 lipca br.

Biorąc pod uwagę sprawną realizację ww. Programu oraz umożliwienie posiadaczom zwierząt utrzymujących świnie skorzystanie z rozwiązań zaproponowanych w ww. rozporządzeniu, w szczególności skorzystanie z rekompensat za nieprzerwane nieutrzymywanie świń w gospodarstwie, konieczne jest jak najszybsze zapoznanie się posiadaczy zwierząt utrzymujących świnie o ww. rozwiązaniach prawnych.

W załączeniu informacja MRiRW dla posiadaczy zwierząt utrzymujących świnie.

Załączniki

  1. Informacja dla posiadaczy zwierząt utrzymujących świnie
2017-07-18 17:45 Opublikował: Iwona Niedźwiedzka

Copyright © 2009-2018 Urząd Miejski w Stawiskach
Wykonanie Speed