Parafia Stawiski

Avatar główny

I Gminne Forum Inicjatyw Społecznych i Organizacji Pozarządowych

Lokalne społeczeństwo obywatelskie – „złożone struktury dobrowolnego współdziałania indywidualnych aktorów i zbiorowych instytucji, osadzone w konkretnej przestrzeni materialnej i społecznej i występujące w określonym momencie czasowym”

J. Kurczewska „Lokalne społeczeństwo obywatelskie"

Z inicjatywy Burmistrza Stawisk Krzysztofa Rafałowskiego oraz Prezesa Stowarzyszenia Integracyjno-Sportowego Jerzego Rybickiego w dniu 15 marca 2015 roku odbyło się w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Stawiskach I Gminne Forum Inicjatyw Społecznych i Organizacji Pozarządowych. Było to spotkanie przedstawicieli trzeciego sektora z naszej gminy, firm prywatnych z władzami samorządowymi oraz osobami na co dzień współpracującymi ze stowarzyszeniami i fundacjami.

W spotkaniu udział wzięli także: Wojewoda Podlaski Andrzej Meyer, Wicewojewoda Podlaski Wojciech Dzierzgowski, Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Podlaskiego Mieczysław Bagiński,  Dyrektor Biura Posła Edmunda Borawskiego Wojciech Grochowski, Starosta Kolneński Stanisław Wiszowaty, Sekretarz Fundacji „Kraina Mlekiem Płynąca” Maria Misierewicz, Radni Rady Powiatu Kolneńskiego z terenu Gminy Stawiski z Przewodniczącym Andrzejem Mieczkowskim na czele, Radni Rady Miejskiej w Stawiskach z przewodniczącym Józefem Zalewskim na czele oraz kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy Stawiski.

Z zaproszenia Burmistrza Stawisk skorzystało ponad 80 osób. W preambule do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej czytamy o "...współdziałaniu władz, dialogu społecznym oraz na zasadzie pomocniczości umacniającej uprawnienia obywateli i ich wspólnot". Właśnie zasadą pomocniczości kierował się Burmistrz Stawisk organizując I Gminne Forum…

Spotkanie organizacji pozarządowych z przedstawicielami samorządu lokalnego, było okazją do wymiany doświadczeń, omówienia aktualnych problemów organizacji działających na terenie naszej gminy oraz skorzystania z wiedzy i doświadczenia zaproszonych gości

W programie, oprócz dyskusji plenarnej odbyły się wykłady tematyczne:

  1. Społeczeństwo obywatelskie w samorządowej osi czasu wygłoszony przez: dr Elizę Szadkowską Pełnomocnika Zarządu Województwa Podlaskiego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi
  2. Inicjatywa lokalna a aktywność III sektora na obszarach wiejskich wygłoszony przez: Jerzego Rybickiego Prezesa Stowarzyszenia Integracyjno-Sportowego w Stawiskach
  3. Rola organizacji pozarządowych w lokalnej polityce – szanse i zagrożenia dla III sektora wygłoszony przez: Marcina Sekścińskiego  Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Promocji Powiatu, Starostwo Powiatowe w Kolnie

Specjaliści z Ośrodka Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku: Katarzyna Łotowska oraz Karolina Poczykowska przeprowadziły warsztaty, podczas których zebrani mieli możliwość uczestnictwa w bezpośredniej dyskusji oraz przedstawienia swoich poglądów na temat potencjału i przyszłości organizacji III sektora.

W naszej lokalnej społeczności działa prawie 20 organizacji pozarządowych oraz 6 kół gospodyń wiejskich. Głównym wnioskiem kończącym forum, popartym przez Burmistrza Stawisk, jest utworzenie Społecznej Rady, która składałaby się z przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz firm prywatnych. Rada będzie pełnić funkcję organu doradczego Burmistrza Stawiska w społeczno-gospodarczym zakresie. Powołanie Społecznej Rady to budowanie partnerstwa dla Gminy Stawiski na rzecz jej rozwoju.

2015-03-16 14:44 Opublikował: Cezary Nerkowski

Copyright © 2009-2019 Urząd Miejski w Stawiskach
Wykonanie Speed

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych zgodnie z zapisami zawartymi w „KLAUZULI INFORMACYJNEJ O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH”. Serwis korzysta również z plików cookies. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.