Parafia Stawiski

Avatar główny

Realizacja Projektu "Zawsze Aktywni"

Projekt "Zawsze aktywni" realizowany jest od dnia 01.08.2014 r., w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, działania Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Głównym beneficjentem (czyli projektodawcą) projektu jest Gmina Stawiski, realizatorem - Ośrodek Pomocy Społecznej w Stawiskach.
Cel projektu to pobudzenie aktywności zawodowo społecznej uczestników, przede wszystkim poprzez podniesienie ich kwalifikacji zawodowych, zwiększenie samodzielności oraz samooceny.
Projekt skierowano do 12 osób, mieszkańców Gminy Stawiski - bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo i niepełnosprawnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym,
w wieku od 15 do 64 lat.
W ramach podniesienia kwalifikacji zawodowych, zwiększających szanse poruszania się na rynku pracy oraz samodzielności, uczestnicy Projektu wzięli udział w zajęciach indywidualnych i grupowych zarówno z psychologiem, jak i doradcą zawodowym. Beneficjenci uczestniczyli także w warsztatach wizażu, gdzie nabyli umiejętności kreowania własnego wizerunku oraz kursie fryzjerskim. Dwoje uczestników Projektu ukończyło kurs prawa jazdy, nabywając uprawnienia do kierowania pojazdem.
Jednym z rezultatów projektu jest fakt, że uczestnicy uwierzyli we własne możliwości, dzięki czemu stali się bardziej mobilni i samodzielni, a także zwiększyli swoją aktywność i udział zarówno w życiu społecznym, jak i kulturalnym.
Warto dodać, że w wyniku pozyskania dodatkowych środków projekt będzie kontynuowany do czerwca 2015 roku w następującym zakresie:

  • zajęcia indywidualne i grupowe z doradcą zawodowym - 25 osób;
  • zajęcia indywidualne i grupowe z psychologiem - 25 osób;
  • kurs prawo jazdy Kat. B - 2 osoby;
  • kurs spawacza (technologia i technika spawania metodą MAG) - 7 osób;
  • kurs sprzedawca z modułem obsługi kasy fiskalnej - 10 osób;
  • kurs krawiecki - 6 osób.

W ramach działań o charakterze środowiskowym: ognisko integracyjne oraz wyjazd do kina.

2015-01-02 09:48 Opublikował: Cezary Nerkowski

Copyright © 2009-2019 Urząd Miejski w Stawiskach
Wykonanie Speed

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych zgodnie z zapisami zawartymi w „KLAUZULI INFORMACYJNEJ O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH”. Serwis korzysta również z plików cookies. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.