Parafia Stawiski

Avatar główny

WYNIKI OTWARTEGO NABORU PARTNERÓW

Stawiski, dn. 27 stycznia 2021 r.

Informacja o wyborze Partnera

do wspólnej realizacji projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach konkursu nr RPPD.09.01.00-IZ.00-20-001/21 ogłoszonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Działanie 9.1. Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego

 

Burmistrz Stawisk, działając zgodnie z art. 33 ust 2 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2014 poz. 1146 z późn.zm.), informuje, że na partnera do wspólnej realizacji projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach konkursu nr RPPD.09.01.00-IZ.00-20-001/21 ogłoszonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Działanie 9.1. Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego , którego realizatorem będzie Ośrodek Pomocy Społecznej w Stawiskach, wybrane zostało:

Stowarzyszenie Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Stawiski.

 

BURMISTRZ STAWISK

Agnieszka Rutkowska

                            

2021-01-27 15:27 Opublikował: Jarosław Laskowski

Copyright © 2009-2021 Urząd Miejski w Stawiskach
Wykonanie Speed

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych zgodnie z zapisami zawartymi w „KLAUZULI INFORMACYJNEJ O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH”. Serwis korzysta również z plików cookies. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.