Parafia Stawiski

Avatar główny

Otwarty konkurs ofert

na realizację zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2017 r.

BURMISTRZ STAWISK

na podstawie art. 11, 13 i 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.)

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2017 r.

Pełna treść ogłoszenia dostępna w załączeniu.

Załączniki

  1. Ogłoszenie wraz z Kartą pracy
2017-01-31 15:32 Opublikował: Jarosław Laskowski

Copyright © 2009-2018 Urząd Miejski w Stawiskach
Wykonanie Speed