Parafia Stawiski

Avatar główny

Fundusz sołecki na rok 2017 zagospodarowany

Wrzesień br. był czasem podjęcia decyzji dotyczących rozdysponowania środków na rok 2017 w ramach funduszu sołeckiego w gminie Stawiski.

W miesiącu tym odbył się cykl spotkań w poszczególnych miejscowościach gminy Stawiski. Na zaproszenie sołtysów uczestniczył w nich Burmistrz Stawisk Krzysztof Rafałowski. Odpowiadał na pytania, rozwiewając wątpliwości dotyczące możliwości rozdysponowania funduszu sołeckiego, a także przekazał informacje i udzielił odpowiedzi na inne, istotne dla mieszkańców sołectw kwestie.

W zebraniach wzięli udział również mieszkańcy poszczególnych sołectw, którzy poprzez głosowanie decydowali o przeznaczeniu środków funduszu sołeckiego.

Fundusz sołecki to środki pochodzące z budżetu gminy, oddane do dyspozycji sołectwa, mające służyć poprawie warunków życia mieszkańców. Wysokość środków na fundusz jest ustalana corocznie i zależy od liczby mieszkańców sołectwa oraz bieżących dochodów gminy. W budżecie na rok 2017 do dyspozycji sołectw wyodrębniono kwotę 366 tys. zł.

Realizacja zadań, jakie mieszkańcy gminy wyznaczyli w ramach funduszu sołeckiego, rozpocznie się w tym roku.

2017-01-10 14:40 Opublikował: Jarosław Laskowski
Autor treści: Bagiński Łukasz

Copyright © 2009-2018 Urząd Miejski w Stawiskach
Wykonanie Speed