Parafia Stawiski

Avatar główny

Zakończenie Projektu pn. Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie Gminy Stawiski

Zakończenie Projektu pn. Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie Gminy Stawiski
ZSP w Stawiskach po termomodernizacji budynku

Gmina Stawiski w miesiącu listopadzie 2016 r. zakończyła realizację projektu pn. Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie Gminy Stawiski.

Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020, Osi Priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna Działania 5.3 Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej Poddziałania 5.3.1. Efektywność energetyczna w budynkach publicznych w tym budownictwo komunalne.

Projekt obejmował wykonanie termomodernizacji i przebudowę budynków szkół podstawowych na terenie Gminy Stawiski w miejscowościach: Stawiski, Poryte, Budy Stawiskie i Jurzec Szlachecki. W ramach termomodernizacji wykonano kompleksową wymianę instalacji c.o. wraz z wymianą źródła ciepła (m. in. gruntowe pompy ciepła, piece c.o.), docieplenie budynków, częściową wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz wymianę pokrycia dachowego.

Wartość zadania ogółem 2 486 016,22 PLN, w tym fundusze europejskie 1 716 196,53 PLN.

2016-11-14 12:39 Opublikował: Jarosław Laskowski

Copyright © 2009-2018 Urząd Miejski w Stawiskach
Wykonanie Speed