Parafia Stawiski

Avatar główny

Podpisanie umowy o dofinansowanie

Podpisanie umowy o dofinansowanie Projektu: Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie Gminy Stawiski.

Kolejny wniosek przygotowany przez pracowników Urzędu Miejskiego w Stawiskach uzyskał dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego.

21 czerwca br. Burmistrz Stawisk Krzysztof Rafałowski wraz ze Skarbnikiem Gminy Iwoną Ofman podpisali umowę z przedstawicielami Zarządu Województwa Podlaskiego o dofinansowanie projektu pn. „Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie Gminy Stawiski”.

Projekt obejmować będzie wykonanie termomodernizacji i przebudowy budynków szkół podstawowych na terenie Gminy Stawiski w miejscowościach: Stawiski, Poryte, Budy Stawiskie i Jurzec Szlachecki. W ramach termomodernizacji planuje się kompleksową wymianę instalacji c.o. wraz z wymianą źródła ciepła (m. in. gruntowe pompy ciepła, piece c.o.), docieplenie budynków, częściową wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz wymianę pokrycia dachowego.

Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020, Osi Priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna Działania 5.3 Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej Poddziałania 5.3.1. Efektywność energetyczna w budynkach publicznych w tym budownictwo komunalne.

Wartość zadania wynikająca z umowy to 3 823 455,61 PLN, natomiast wysokość dofinansowania: 2 684 578,20 PLN.

Na zadanie został ogłoszony przetarg, w wyniku którego najniższa oferowana cena to 2 326 399,13 PLN, w związku z powyższym szacunkowe dofinansowanie wyniesie około 1 759 000,00 PLN. Rozpoczęcie prac zaplanowano na III kwartał br.

2016-06-23 14:12 Opublikował: Jarosław Laskowski
Autor treści: Administrator

Copyright © 2009-2018 Urząd Miejski w Stawiskach
Wykonanie Speed