Parafia Stawiski

Avatar główny

Mapa bezpieczeństwa i porządku publicznego - zaproszenie na konsultacje społeczne

Zapraszamy wszystkich Mieszkańców Gminy Stawiski na konsultacje społeczne poświęcone budowie „Mapy bezpieczeństwa i porządku publicznego", które odbędą się 15 lutego 2015 roku (poniedziałek) o godz. 11:00 w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Stawiskach (ul. Krótka 4). Konsultacje z Mieszkańcami prowadzi Komenda Powiatowa Policji w Kolnie.

Mająca powstać w oparciu o dane Policji i informacje zebrane w ramach współpracy z lokalnymi społecznościami „mapa" określi skalę i rodzaj zagrożeń występujących na objętym nią terenie. Na jej podstawie łatwiej będzie zidentyfikować niebezpieczeństwa, a następnie zaplanować racjonalne działania w miejscach, gdzie okaże się to uzasadnione. Celem wdrożenia „mapy zagrożeń" jest aktywowanie różnych podmiotów w zakresie współpracy z policją w celu ujawniania i przeciwdziałania okolicznościom zagrażającym bezpieczeństwu obywateli. Do aktywnego włączenia się w proces tworzenia „Mapy bezpieczeństwa i porządku publicznego" poprzez udział w konsultacjach zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych, instytucji, placówek oświatowych oraz lokalnej społeczności.

Jeżeli chcą Państwo wziąć udział pracach dotyczących "mapy zagrożeń", ale z różnych względów nie możecie uczestniczyć w spotkaniu - prosimy o wypełnienie zamieszczonej poniżej ankiety i zawarcie w niej swoich spostrzeżeń co do miejsc niebezpiecznych czy też wymagających częstszego nadzoru ze strony patroli Policji oraz dostarczenie osobiste do Komendy Powiatowej Policji w Kolnie, bądź też zeskanowanie i przesłanie na adres email: joanna.makarewicz@kolno.bk.policja.gov.pl w temacie proszę wpisać: Konsultacje społeczne - "mapa zagrożeń".

Załączniki

  1. Ankieta
2016-02-09 13:17 Opublikował: Jarosław Laskowski

Copyright © 2009-2018 Urząd Miejski w Stawiskach
Wykonanie Speed