Parafia Stawiski

Avatar główny

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 - ankieta

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż Gmina Stawiski przystąpiła do lokalnej diagnozy umiejętności cyfrowych, co związane jest ze złożeniem wniosku o dofinansowanie bezpłatnych szkoleń na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Z uwagi na powyższe, w celu uzyskania kompleksowych danych, zwracamy się do Państwa z gorącą i pilną prośbą o wypełnienie ankiety badającej zapotrzebowanie Mieszkańców w zakresie umiejętności cyfrowych.

Prosimy o wypełnianie ankiet do dnia 31 grudnia 2015 roku.

link do ankiety

Serdecznie dziękujemy za udział w badaniu!

2015-12-15 10:35 Opublikował: Jarosław Laskowski

Copyright © 2009-2018 Urząd Miejski w Stawiskach
Wykonanie Speed