Parafia Stawiski

Avatar główny

Ogłoszenie nt. zgłaszania wniosków do realizacji w 2016 roku z funduszu sołeckiego miasta Stawiski

ZARZĄD MIASTA STAWISKI

-----------------------------------------------------------------------

O G Ł O S Z E N I E

Zarząd Miasta Stawiski serdecznie zaprasza Mieszkańców Stawisk do zgłaszania wniosków do realizacji w 2016 roku z funduszu sołeckiego miasta Stawiski. Wysokość funduszu sołeckiego w 2016 roku dla sołectwa Stawiski wynosi 32 584,84 zł.

………………………………………………………………………………………

Środki finansowe z funduszu sołeckiego mogą zostać przeznaczone tylko na realizację przedsięwzięć które są zadaniami własnymi gminy i służą poprawie warunków życia mieszkańców. Do zadań własnych gminy, określonych w art. 7 ustawy o samorządzie gminnym, należą między innymi sprawy: gospodarki komunalnej, wodociągów, kanalizacji, dróg gminnych, ochrony zdrowia, edukacji, kultury, kultury fizycznej i sportu, zieleni gminnej, porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, utrzymania gminnych obiektów, wspierania organizacji pozarządowych.

Warunkiem przyznania w danym roku budżetowym środków z funduszu jest złożenie przez sołectwo do burmistrza wniosku w terminie do dnia 30 września br.

………………………………………………………………………………………

Wnioski zgłaszane do Zarządu Miasta Stawiski powinny zawierać wskazanie przedsięwzięć niezbędnych do realizacji w Stawiskach w 2016 roku, ze środków funduszu sołeckiego wraz ze wstępnym oszacowaniem ich kosztów i uzasadnieniem. Wniosek powinien zostać zgłoszony do Zarządu Miasta Stawiski najpóźniej do dnia 10 września 2015 r. W przypadku gdy nie jesteście Państwo w stanie sami oszacować kosztów realizacji zadania, prosimy tylko o jego szczegółowy opis.

Propozycje wniosków prosimy zgłaszać do członków Zarządu Miasta Stawiski (Jerzy Bielawski, Zdzisław Obrycki, Zdzisław Jańczyk) – osobiście, telefonicznie lub pocztą elektroniczną na adres: zarzad.stawiski@wp.pl

Ostateczną listę wniosków sołectwa zgłaszanych do burmistrza, uchwala ogólne zebranie mieszkańców. Data zebrania zostanie podana w terminie późniejszym. Zapraszamy do składania wniosków, to czy i na co wykorzystamy środki funduszu sołeckiego zależy tylko od nas.

Przewodniczący Zarządu Miasta

Jerzy Bielawski

2015-08-14 15:44 Opublikował: Jarosław Laskowski
Autor treści: Bielawski Jerzy

Copyright © 2009-2018 Urząd Miejski w Stawiskach
Wykonanie Speed

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych zgodnie z zapisami zawartymi w „KLAUZULI INFORMACYJNEJ O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH”. Serwis korzysta również z plików cookies. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.