Parafia Stawiski

Avatar główny

Szanowni Mieszkańcy Stawisk

Szanowni Mieszkańcy Stawisk

W dniu 20 lutego 2015 r. na zebraniu ogólnym mieszkańców Stawisk dokonano wyboru Zarządu Miasta Stawiski na kadencję 2015 – 2019 r.

W skład Zarządu Miasta Stawiski zostali wybrani:

  1. Jerzy Bielawski – Przewodniczący Zarządu Miasta
  2. Zdzisław Obrycki – Zastępca Przewodniczącego Zarządu Miasta
  3. Zdzisław Jańczyk – Sekretarz Zarządu Miasta

Zarząd Miasta jest jednostką pomocniczą gminy. Zgodnie ze Statutem Miasta Stawiski ustalonym Uchwałą Nr 91/XIX/96 Rady Gminy i Miasta w Stawiskach z dnia 29 czerwca 1996 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Stawiski „Zarząd Miasta reprezentuje mieszkańców na zewnątrz, przedstawiając do organów gminy istotne problemy wspólnoty i uczestniczy w ich rozwiązywaniu”.

Szanowni Państwo

Wszelkie informacje dotyczące działalności Zarządu Miasta Stawiski podawane będą na stronie internetowej Miasta Stawiski w zakładce Zarząd Miasta Stawiski jak też tradycyjnie poprzez wywieszanie ogłoszeń na tablicach ogłoszeń.

Zarząd Miasta Stawiski chcąc ułatwić Państwu kontakt podaje w zakładce Kontakt, swoje telefony oraz adres poczty elektronicznej na który można składać swoje wnioski, propozycje dotyczące zarówno występujących problemów w mieście Stawiski jak też propozycji ich rozwiązań.

Jednocześnie informujemy, że wszelkie sprawy wymagające bezpośredniej akceptacji mieszkańców będą omawiane na zebraniach ogólnych mieszkańców. Zebrania takie będą organizowane w miarę potrzeb, a o ich terminie, miejscu i proponowanej tematyce będą Państwo informowani z odpowiednim wyprzedzeniem.

Zarząd Miasta Stawiski

2015-03-20 14:07 Opublikował: Jarosław Laskowski
Autor treści: Bielawski Jerzy

Copyright © 2009-2018 Urząd Miejski w Stawiskach
Wykonanie Speed

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych zgodnie z zapisami zawartymi w „KLAUZULI INFORMACYJNEJ O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH”. Serwis korzysta również z plików cookies. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.