Parafia Stawiski

Avatar główny

Powstają kolejne miejsca rekreacji w Gminie Stawiski - aktualizacja galerii

Powstają kolejne miejsca rekreacji w Gminie Stawiski - aktualizacja galerii
Mieczki Sucholaszczki

W październiku br. zakończono realizację projektów w Mieczkach Sucholaszczkach, Barzykowie, Karwowie, Porytem i w Stawiskach. Głównym celem tych projektów było zagospodarowanie terenów i stworzenie miejsc rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych.

W Porytem przy szkole podstawowej oraz w Stawiskach na ulicy Smolniki powstały nowe place zabaw wyposażone w zestawy ze zjeżdżalnią, bujakami i huśtawkami. W Mieczkach Sucholaszczkach przeprowadzono modernizację stawu usytuowanego w centrum wsi, a następnie utwardzono teren wokół stawu i wzniesiono ogrodzenie. Uwieńczeniem przedsięwzięcia było postawienie drewnianej altany oraz nasadzenie tui wokół całego terenu.

Mieszkańcy wsi Barzykowo mogą również poszczycić się posiadaniem na swoim terenie drewnianej altany. W Karwowie natomiast zakończono prace nad budową boiska sportowego.

Przekształcenie terenów w w/w miejscowościach na miejsca rekreacji i wypoczynku istotnie podniosło ich walory użytkowe i estetyczne, a także przyczyniło się do wzrostu atrakcyjności otoczenia. Funkcja rekreacyjno-wypoczynkowa tych miejsc jest odpowiedzią na zapotrzebowanie Mieszkańców poszczególnych miejscowości oraz widocznym dowodem realizacji założeń i celów przez Gminę Stawiski.

Dzięki realizacji powyższych projektów, sfinansowanych przy znacznym udziale środków Unii Europejskiej w ramach PROW 2007-2013, powstały miejsca estetyczne i funkcjonalne, zachęcające do wypoczynku.

2014-10-15 13:01 Opublikował: Jarosław Laskowski
Autor treści: Administrator

Copyright © 2009-2018 Urząd Miejski w Stawiskach
Wykonanie Speed