Parafia Stawiski

Avatar główny

Realizujemy projekty...

Realizujemy projekty...
Siłownia w Dzierzbi

Z początkiem maja 2014 roku zakończono remont małej sali w remizie OSP Dzierzbia. Świeżo wyremontowane pomieszczenie zostało zaadaptowane na siłownię i wyposażone w nowoczesny sprzęt sportowy. Wszyscy zainteresowani mogą już korzystać z orbitreku, zestawu obciążeń olimpijskich, ławki prostej ze stojakiem, maszyny Smitha z obciążonym gryfem, gryfu olimpijskiego, gryfu łamanego olimpijskiego, a także gryfu olimpijskiego kratownicy. Nowo wyremontowana sala oraz jej wyposażenie będą służyć całej lokalnej społeczności.

Również z początkiem maja br. rozpoczęto prace w ramach realizacji operacji „Utworzenie centrum rekreacyjnego w Stawiskach”. Zasięgiem swym obejmie ona zagospodarowanie terenu oraz wyposażenie placu zabaw w urządzenia małej architektury. Inicjatywa ta podyktowana była chęcią stworzenia nowoczesnego miejsca zabaw, w którym to dzieci i ich rodzice mogliby przyjemnie i bezpiecznie spędzić czas w przyjaznym otoczeniu.

Realizacja inwestycji była możliwa dzięki pozyskaniu funduszy z Unii Europejskiej w ramach PROW 2007 – 2013.

2014-05-15 15:22 Opublikował: Jarosław Laskowski
Autor treści: Administrator

Copyright © 2009 Urząd Miejski w Stawiskach
Wykonanie Speed